تعلیم وتربیت وکیفیت نظام آموزشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_821

تاریخ نمایه سازی: 4 خرداد 1403

Abstract:

زمینه وهدف:در این تحقیق با استفاده از روایت های یک معلم درطول خدمتش بررسی شده است امروزه معلمان در میان دست اندرکاران نظام آموزشی، به عنوان کارگزاران اصلی صحنه ی تعلیم و تربیت و در زمره ی مروجان علم و پرورندگان روح علمی به حساب می آیند. این قشر از جامعه ی فرهنگی به ضرورت و بر اساس نیازهای حرفه ای خود، باید با بینش علمی آشنا باشند و کم و بیش از نتایج آن بهره مند شوند. هدف شناخت این موضوع ،بررسی نقش معلم دربهبود بخشی کیفیت بهتر نظام آموزشی است.روش پژوهش:این تحقیق،تحقیقی روایی است که به انگاره تحقیقات کیفی و تفسیرگرانه تعلق دارد.منبع داده های این تحقیق، خاطرات مدت تدریس معلمی در مدرسه است که به صورت روزانه در تمام سال تحصیلی نوشته شده است.یافته ها ی پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد؛ یکی از شروط لازم برای تحقق هدف های نظام تعلیم و تربیت، دخالت دادن معلمان در شناخت مشکلات فرآیند یاددهی – یادگیری است و این ضرورت و نیاز در صورتی واقعیت می یابد که در آن ها در شناخت مشکلات و ارائه طریق فعال شوند و در جهت رفع موانع به طور آگاهانه قدم بردارند.چنان چه معلمی با مسائل و امور مربوط به کار و حرفه و حق زندگی شخصی خود و برخوردی اصولی و علمی داشته باشد نتیجه گیری:دراین پژوهش به این نتیجه دست پیدا می کنیم که؛ امید است با اجرای دقیق و منظم و تشریک مساعی و مشارکت کلیه افراد علاقه مند به ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور تحقیقات در سطح کلاس درس توسط معلمان تبدیل به یک ضرورت در نظام تعلیم و تربیت گردد و تمامی معلمان ما باور کنند که برای دست یابی به راه حل های تازه و حل مشکلات آموزشی و پرورشی، پژوهندگی جزء وظایف اساسی آنان است.