بررسی موانع و چالش های پیش روی آموزگاران در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان در فضای مجازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_1505

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1403

Abstract:

با تعطیلی حضوری مدارس و شروع آموزش مجازی، شبکه ی آموزش دانش آموزان(شاد) راه اندازی شد. در حال حاضر بعد از اتمام ویروس کرونا آموزش و پرورش همچنان از شبکه ی آموزش دانش آموزان(شاد) در فرایند آموزش و یادگیری استفاده می کند. به نوعی در آموزش و پرورش حاضر آموزش به صورت ترکیبی ارائه می شود. ترکیبی از حضوری و مجازی. در زمان کرونا تعطیلی مدارس و آموزش مجازی در ازرشیابی آموزگاران مشکلاتی را به وجود آورده بود. از آنجایی که ارزشیابی جزء جدایی ناپذیر فرآیند آموزش است. ارزشیابی باید در خدمت آموزش باشد و ارزشیابی از دانش آموزان باید به گونه ای باشد که منجر به یادگیری باشد نه صرفا بررسی آموخته های آنها. بنابراین نوع و ابزارهای ارزشیابی مخصوصا در دوره ابتدایی برای آموزگاران و دانش آموزان خیلی مهم است. پژوهش حاضر به بررسی موانع و چالش های پیش روی آموزگاران در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان در فضای مجازی پرادخته است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی صورت گرفته است. به صورت کلی نتایج پژوهش نشان داد که در ارزشیابی توصیفی در شبکه ی آموزش دانش آموزان (شاد) چالش ها و موانع بسیاری وجود دارد که باعث می شود ازرشیابی درست و قابل اطمینانی به دست نیاید. در ادامه به بررسی مهمترین این چالش ها خواهیم پرداخت.

Keywords:

ارزشیابی توصیفی , ارزشیابی مجازی , موانع و چالش ها , شبکه ی آموزش دانش آموزان(شاد)

Authors

ماندانا طهماسبی

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش