‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬تغییرات و چالش های آموزش و پرورش در دنیای دیجیتال

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_050

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1403

Abstract:

فن آوری های دیجیتال تغییراتی را در ماهیت و دامنه آموزش ایجاد کرده اند و سیستم های آموزشی را در سراسر جهان به سمت اتخاذ استراتژی ها و سیاست های یکپارچه سازی ICT سوق داده اند. دومی مسائلی را در رابطه با کیفیت آموزش و یادگیری با فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در مورد درک، انطباق و طراحی سیستم های آموزشی مطابق با روندهای فن آوری کنونی ایجاد کرد. این مسائل در طول همه گیری اخیر COVID-۱۹ مورد تاکید قرار گرفت که استفاده از فناوری های دیجیتال در آموزش را تسریع کرد و سوالاتی در مورد دیجیتالی شدن در مدارس ایجاد کرد. به طور خاص، بسیاری از مدارس فقدان تجربه و ظرفیت کم دیجیتالی را نشان دادند که منجر به افزایش شکاف ها، نابرابری ها و کاهش یادگیری شد. چنین نتایجی نیاز مدارس را به یادگیری و ایجاد تجربه برای افزایش ظرفیت و آمادگی دیجیتالی، افزایش سطوح دیجیتالی سازی و دستیابی به یک تحول دیجیتال موفق ایجاد کرده است. برای این منظور، ما یک بررسی ادبیات غیر سیستماتیک انجام دادیم. نتایج بررسی ادبیات به صورت موضوعی بر اساس شواهد ارائه شده در مورد تاثیر فناوری دیجیتال بر آموزش و عوامل موثر بر ظرفیت دیجیتال مدارس و تحول دیجیتال سازماندهی شد. یافته ها نشان می دهد که ادغام ICT در مدارس بیش از عملکرد دانش آموزان تاثیر می گذارد. بر چندین جنبه دیگر مرتبط با مدرسه و ذینفعان نیز تاثیر می گذارد. علاوه بر این، عوامل مختلفی بر تاثیر فناوری های دیجیتال بر آموزش تاثیر می گذارد. این عوامل به هم مرتبط هستند و نقش حیاتی در فرآیند تحول دیجیتال دارند. نتایج مطالعه روشن می کند که چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به طور مثبت به تحول دیجیتالی مدارس کمک کند و چه عواملی باید برای مدارس در نظر گرفته شوند تا به تغییرات موثر و کارآمد دست یابند.

Authors

زهرا بیگدلی زاده سلطانی

دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی