فرهنگ و آموزش: کاوش در رابطه بین برنامه درسی و هویت فرهنگی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_051

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

فرهنگ و آموزش دو مفهوم کلیدی هستند که در توسعه جوامع نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. آموزش، به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های توسعه فردی و اجتماعی، تاثیرات عمیقی بر روی شکل گیری و تقویت فرهنگ دارد و در عین حال، فرهنگ نیز شکل و محتوای آموزش را مشترکا تعیین می کند. ارتباط میان فرهنگ و آموزش، به عنوان یک رویکرد چندجانبه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش آن در ساختارهای آموزشی و فرهنگی جامعه به عنوان یک فرایند پویا و پیچیده، قابل توجه است. مطالعه و بررسی رابطه بین برنامه درسی و هویت فرهنگی، از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا درک عمیق از این رابطه می تواند به بهبود فرآیندهای آموزشی و فرهنگی کمک کند. در جوامع چند فرهنگی، توجه به تعاملات میان فرهنگی و آموزشی، به منظور ایجاد فرصت ها و محیط هایی مناسب برای همبستگی و تعامل بین اعضای جامعه مختلف، بسیار حیاتی است. از طرف دیگر، در جوامعی که با چالش های هویتی مواجه هستند، برنامه های درسی می توانند نقش مهمی در تقویت و حفظ هویت فرهنگی افراد داشته باشند. با وجود اهمیت بی پایان فرهنگ و آموزش در توسعه جوامع، هنوز مطالعات کافی در زمینه رابطه میان برنامه درسی و هویت فرهنگی انجام نشده است. علاوه بر این، اغلب برنامه های درسی به طور کامل به این جنبه مهم توجه نمی کنند و گاهی اوقات حتی می توانند باعث تشویش هویتی در افراد شوند. سپس، به بررسی رابطه میان برنامه درسی و هویت فرهنگی پرداخته می شود و عوامل موثر در شکل گیری هویت فرهنگی افراد از طریق برنامه های درسی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در نهایت، پیشنهاداتی برای طراحی برنامه های درسی مناسب به منظور تقویت هویت فرهنگی افراد ارائه می شود.

Authors

نسرین آشوب

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی