مهار افزایش آمار طلاق با پژوهش بر سبک زندگی و رضایت زناشویی در زوجین عادی و زوجین در صدد طلاق شهرستان بندرگز

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESHCONFE01_095

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف مهار افزایش آمار طلاق با پژوهش بر سبک زندگی و رضایت زناشویی در زوجین عادی و زوجین درصدد طلاق در شهرستان بندرگز انجام شده است. روش پژوهش به روش علی- مقایسه ای با نمونه مورد مطالعه با حجم ۲۵ زوج درصدد طلاق و ۲۵ زوج عادی با روش نمونه انتخاب تصادفی انجام شده است. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه رضایت زناشویی انریج و سبک زندگی والکر می باشد. تحلیل داده ها که توسط آزمون monova انجام شده نشان از تفاوت معنا داری در بعضی از مولفه های سبک زندگی مثل حمایت فردی، تغذیه و تفاوت معناداری در مولفه های رضایت زناشویی مثل موضوعات شخصیتی، ارتباطات زناشویی، حل تعارضات زناشویی، مدیریت مالی، اقوام و دوستان دارد و در بقیه مولفه ها معنادار نبوده است.

Authors

وحیده سادات ابوالقاسمی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناس ی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران

روح اله رائیجی یانسری

فارغ التحصیل کارشناس ارشد روانشناس ی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، رودهن، ایران

مینا جعفری

فارغ التحصیل کارشناسی مددکاری اجتماعی، دانشگاه پیام نور ساری، ساری، ایران

ثریا اصغری نژاد

فارغ التحصیل کارشناسی مددکاری اجتماعی، دانشگاه پیام نور بهشهر، بهشهر، ایران