تاثیرروش های صحیح مطالعه بر یادگیری وپیشرفت تحصیلی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESHCONFE01_143

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

این پژوهش به منظوربررسی تاثیرسبک های یادگیری و شیوه های مطالعه برپیشرفت تحصیلی صورت پذیرفت.با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در آموزش،یادگیری دانش آموزان است ،و نظام آموزشی زمانی موفق است که این یادگیری تحقق یابد؛بررسی عوامل موثر برآن اهمیت بسیاری دارد.یادگیری به عنوان یک فرایندپویاو پیچیده در توسعه دانش و مهارت های افراد،نقش بسیار حیاتی و حائزاهمیتی دارد.یکی از عوامل موثر بریادگیری ،روش ها وشیوه های مطالعه هستند.شیوه های مطالعه صحیح به طور مستقیم برکیفیت و سرعت یادگیری افرادتاثیر میگذارندومیتوانند به بهبودپیشرفت تحصیلی کمک کنند.روش صحیح درس خواندن به عوامل و اصولی نیاز داردکه لازم است تا هر فرد مخصوصا دانش آموزان آنها را بیاموزند.درس خواندن برای بسیاری ازدانش آموزان از سخت ترین کارهای دنیاست .علت این امر میتواندعدم آگاهی آنها از روش های صحیح و اصولی مطالعه باشد.هدف از این پژوهش بررسی نقش شیوه های صحیح مطالعه در افزایش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.روش مطالعه به صورت مروری و با مرور اسناد و متون موجود در این زمینه است .

Keywords:

شیوه های صحیح مطالعه , یادگیری , پیشرفت تحصیلی , دانش آموزان

Authors

حمیده برومند

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

آیدا خاکپور

دانشجوی کارشناسی رشته الهیات(تربیت معلم)

مریم قلندری

دانشجوی کارشناسی رشته الهیات(تربیت معلم)

راضیه اعتمادی فر

دانشجوی کارشناسی رشته الهیات(تربیت معلم)

فاطمه افضلی

دانشجوی کارشناسی رشته الهیات(تربیت معلم)

زهرا حسین آبادی

دانشجوی کارشناسی رشته الهیات(تربیت معلم)