طراحی مدل شکست سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان ها

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMEPJ-6-2_004

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

هدف این تحقیق ارائه مدلی برای شکستن سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان های دولتی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع کیفی – کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل ۲۰ نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه و محققین آشنا با موضوع تحقیق) و مدیران و معاونین سازمان های دولتی و جامعه آماری در بخش کمی شامل ۳۴۵ نفر از مدیران و معاونین و کارشناسان خبره سازمان های دولتی استان ایلام می باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی روش نمونه گیری خوشه ای می‎باشد. ابزار گردآوری در بخش کیفی مصاحبه های باز با خبرگان و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل تم و تکنیک دلفی فازی و در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری استفاده شد. در مجموع ۹۴ تم فرعی و در قالب ۲۰ تم اصلی شناسایی شدند. ۲۰ تم اصلی که به عنوان عوامل تاثیرگذار بر شکستن سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان های دولتی شناسایی شده اند عبارتند از: سیاست های تسهیل گر، عوامل انگیزشی، امنیت شغلی، مدیریت مشارکتی، حاکمیت نظام شایسته سالاری، سبک رهبری، ارتقاء مهارتهای فردی، یادگیری سازمانی، تقویت اخلاق حرفه ای، کیفیت روابط، سلامت روابط، اعتماد متقابل، معنویت در محیط کار، جو خلاق و انتقاد پذیر، فرهنگ همکاری، مشاوره و روانشناسی مثبت سازمانی، کاهش فشارهای روانی، ایجاد تغییرات نگرشی، تغییر استراتژی های سازمانی، تقویت تفکر استراتژیک.

Authors

اعظم خسروی

گروه مدیریت ،واحد امارات،دانشگاه ازاد اسلامی ،امارات متحده عربی .

کرم خلیلی

استادیار ،گروه مدیریت ، واحد ایلام ، دانشگاه آزاد اسلامی،ایلام ، ایران

اسفندیار محمدی

دانشیار،گروه مدیریت ، واحد ایلام ،دانشگاه ازاد اسلامی ایلام ،ایران