بررسی ترکیبات اسانس های روغنی در گیاه Silene aucheriana Boiss. در استان همدان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BIOC03_313

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

اسانس ها دارای خواص زیستی گوناگون برای انسان و سایر جانداران می باشند. از جمله آنها دارای خواص ضدمیکروبی، ضد قارچی وآنتی اکسیدانی هستند. اسانس ها در گونه های گیاهی متفاوتی تولید می شوند. گیاه Silene aucheriana به دلیل ترکیبات ارزشمند اسانس آن دارای اهمیت می باشد. به همین جهت هدف از این تحقیق بررسی ترکیبات اسانس این گیاه در زیستگاه های مختلف استان همدان می باشد. به منظور بررسی تنوع ترکیبات اسانس در افراد گونه Silene aucheriana در استان همدان ابتدا به روش تقطیر با آب Hydrodistillation و با استفاده از دستگاه Clevenger عمل استخراج اسانس انجام گرفت، سپس جدا سازی و شناسایی ترکیبات اسانس توسط دستگاه (GC-MS) انجام شد. نتایج نشان داد برخی از این ترکیبات نظیر ۸،-۱ Cineol؛ Brorneol؛ Camphor به عنوان ترکیبات اصلی اسانس بودند و وترکیبات دیگر با مقادیر کمتر وجود داشتند. مشخص شد افراد مختلف این گونه تحت شرایط اکولوژیک متفاوت دارای تنوع درون گونه ای می باشند. که از آنها به عنوان کموتیپ های این گونه می توان نام برد.

Authors

مهتاب عسگری تعمتیان

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهدی حیدریان

دکترای تخصصی سیستماتیک گیاهی،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران