راه حل های مبتنی بر طبیعت راهکاری جهت مقابله با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCONF05_083

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

راه حل های مبتنی بر طبیعت" می توانند به کاهش تاثیرات القایی تغییرات اقلیمی کمک کنند، اما در این مطالعه مختصرا به مطالعه ی مناسباتی می پردازیم که در آن راه حل های مبتنی بر طبیعت در حوزه های مختلفی برای مهار تغییرات اقلیمی و تطبیق در مناطق روستایی مورد توجه قرار می گیرند. اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت انجام تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و مروری گردآوری های و مروری گردآوری شده است و تحلیل مطالب نیز به روش اسنادی می باشد. در این مطالعه در مورد زمینه های مختلفی که راه حل های مبتنی بر طبیعت در آنها برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و سازگاری در مناطق روستایی مورد توجه قرار می گیرند، اشاره و بررسی صورت می گیرد. به عنوان نتیجه ای از بحث ها با توجه به تحقیقات و مرورمطالب انجام شده دو نتیجه کلی از این پژوهش دریافت شد که شامل دریافت شواهد درباره راه حل های مبتنی بر طبیعت برای سازگاری و کاهش تغییرات اقلیمی و افزایش آگاهی در مورد راه حل های طبیعت محور و در نظر گرفتن عدالت محیطی ااجتماعی و همبستگی اجتماعی می باشد

Authors

ملیکا غلامیان

دانشجوی توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

شهلا چوبچیان

دانشیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی

یادگار مومنپور

دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس