مطالعه تطبیقی جرایم علیه محرمانگی داده ها در حقوق کیفری ایران و کانادا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_577

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان جرایمی که حریم خصوصی اشخاص را مورد تعرض قرار داده و سبب از بین رفتن محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای میگردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو اسناد بین المللی نیز قابل بررسی می باشند. این دسته از جرایم تهدیدی جدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی همه کشورها، علی الخصوص تجاوز به حریم خصوصی محسوب شده و سیستم ها و داده های همه کشورها را حتی با وجود تدابیر امنیتی در معرض خطر قرار میدهند. این امر به طور گسترده در سطح ملی و بین المللی شناخته شده است و به عنوان یک جرم، با ورود بشر به عصر فناوری اطلاعات و به ویژه با شکل گیری فضای سایبر،که از دنیای فیزیکی کاملا متمایز بود، پا به عرصه وجود گذاشته است. فضای سایبر که مجموعه جهان را به شهری کوچک تبدیل می کرد، امکان ارتکاب جرایم مدرنی که در قوانین قبل جرم انگاری نشده بود را، برای مجرمان در اقصا نقاط جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی بوجود آورد؛ لذا این موضوع توجه قانونگذاران در سطح ملی و بین المللی را به خود جلب کرد و حتی قانونگذاران دریافتند که محدود نمودن قلمرو جرایم رایانه ای به موارد مدون در اسناد و قوانین ملی یارای مقاومت در برابر این جرایم را ندارد. مهمترین دستاوردهای این تحقیق را می توان بررسی جرایم علیه محرمانگی به عنوان دسته جدیدی از جرایم در حقوق کیفری ایران به صورت مستقل و جداگانه، اثبات واقعیت جداگانه داشتن جرایم علیه محرمانگی و متفاوت بودن این دسته از جرایم با جرایم سنتی مشابه و اثبات توجه قانونگذار به حریم خصوصی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و منافع دولت ها در جرم انگاری جرایم علیه محرمانگی دانست.

Authors

محمد دست مرد

کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی دانشگاه پیام نورمرکزمشهد