بررسی چگونگی آموزش مهارت پذیری مالی در خانواده ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJCC03_048

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

خانواده در توسعه رفتارهای مالی جوانان از طریق جامعه پذیری مالی، نقش کلیدی دارد که توسط بوون تحت عنوان انتقال عمدی و غیر عمدی مفاهیم مالی مورد نیاز جهت موفقیت در اجتماع تعریف شده است. خانواده هم به صراحت و هم به صورت ضمنی ارزش ها و رفتارهای مالی را منتقل می کند . تعامل اجتماعی ضمنی، از طریق ارتباطات ناخودآگاه هنجارها و انتظارات، مشاهده یا تقلید رفتارها و نشانه های ظریف رفتار والدین رخ می دهد. ما در این مقاله به بحث و بررسی در خصوص چگونگی آموزش های خانواده به فرزندان در خصوص مهارت های مالی پرداخته ایم.

Authors

سیدجواد هاشمی اردکانی

استادیار، بخش علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه پیام نور ، ایران

فاطمه قبادی زاده

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور واحد سپیدان، ایران