ارائه الگویی نوین برای تعامل میان مدیریت و اقتصاد و کاربرد آن در ارتقای کارایی و توسعه صنعت ورزش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCONF08_122

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

در این تحقیق وضعیت پژوهش ها دربارهی کارآفرینی ورزشی با تمرکز ویژه بر تلاقی کارآفرینی ، نوآوری و خلاقیت در مدیریت ورزشی ، مورد بررسی قرار می گیرد. ورزش را می توان بخش مهمی از اقتصاد جهانی دانست ؛ با این وجود، توجه کمی به نقش کارآفرینی در توسعه آن شده است . این مقاله استدلال می کند که کارآفرینی ، نوآوری و خلاقیت ، محرکهای مهم تغییر، نوآوری و اشتغال در ورزش هستند و کارآفرینی ورزشی ، یک جریان نوظهور اما سازمانیافته از تحقیقات تجاری می باشد. به شکلی خلاصه می توان عنوان کرد، پژوهش های انجام شده نقش عمده رویکرد میانرشته ای را در جهت توسعه کارآمد پایدار در بخش ورزش مشخص می کنند؛ این گونه رویکردی ریشه در انواع چالش های مدرن محیط در حال تغییر سریع در هر دو جنبه برونزا و درونزا صنعت ورزش دارد؛ به همین دلیل ، این گونه وضعیتی نیازمند ابزار مناسبی در قالب مدل سازمانی از نوع میانرشته ای با هدف حمایت نمودن از توسعه ارزشمحور است . ورزش بخش مهمی از اقتصاد جهانی است ، اما توجه کمی به نقش کارآفرینی در توسعه آن شده است . برای درک بهتر رابطه بین زمینه های تحقیقاتی کارآفرینی ، نوآوری و خلاقیت ، چندین بررسی مختلف انجام شده است که نوعی مرور سیستمی و یک تجزیه و بررسی کتابسنجی را با هم ترکیب می نماید. این تحقیق به گونه ای تغییرات موضوعی در زمینه کارآفرینی ورزشی ، نوآوری و خلاقیت را ارائه می کند.

Authors

علیرضا محمودی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد (و مدرس دانشگاهها)، گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

علی ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق مخابرات، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران