مطالعه نقش کلیدی آموزگار در پرورش مثبت نگری کودکان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_028

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1403

Abstract:

در دنیای امروز، نقش آموزگار تنها به انتقال دانش محدود نمی شود بلکه شامل تربیت و پرورش نگرش ها و رفتارهای کودکان نیز می شود. این نقش در مدارس ابتدایی، به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر شکل گیری شخصیت و نگرش های اولیه کودکان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تربیت مثبت نگری در کودکان می تواند به بهبود عملکرد تحصیلی، افزایش اعتماد به نفس و کاهش مشکلات رفتاری کمک کند. پرورش مثبت نگری در کودکان امری حیاتی است زیرا این دوره، زمان شکل گیری بنیادین شخصیت و نگرش های فردی است. نقش آموزگار به عنوان الگو و راهنما در این مسیر، اهمیت زیادی دارد. آموزگار می تواند از طریق ایجاد محیطی حمایتی، تشویق به یادگیری مشارکتی و ارائه بازخورد مثبت، نگرش های مثبت را در کودکان تقویت کند. علاوه بر این، وجود مثبت نگری در کودکان می تواند تاثیرات بلندمدتی بر سلامت روانی و اجتماعی آنها داشته باشد. این مقاله به بررسی نقش کلیدی آموزگار در پرورش نگرش های مثبت در کودکان می پردازد. نتایج نشان می دهد که آموزگاران با ایجاد محیطی حمایتی، استفاده از روش های تدریس فعال و ارائه بازخورد مثبت می توانند به تربیت نگرش های مثبت در کودکان کمک کنند. همچنین، نگرش های مثبت کودکان بهبود قابل توجهی در عملکرد تحصیلی و اجتماعی آنها به همراه داشته است.

Authors

مژده تاجیک

آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام کارشناسی

فاطمه تاجیک

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام