بررسی رابطه بین مدیریت دانش، بازاریابی پایدار و بهبود خدمات با نقش تعدیل کننده علایق مصرف کننده در آژانس های گردشگری استان فارس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_676

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1403

Abstract:

هدف از این پژوهش نشان دادن ویژگی های حیاتی مدیریت دانش بر بهبود خدمات در زمینه عملیات گردشگری و هتلداری است. این پژوهش به ارائه دیدگاهی جدید و بدیع با استفاده از دیدگاه مدیریت دانش برای کشف روابط بین بازاریابی پایدار و بهبود خدمات با استفاده از ۱۸۵ نمونه جمع آوری شده از مدیران و کارکنان شرکت های گردشگری در شیراز است. نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش ممکن است از طریق تعهد بازاریابی پایدار بر بهبود خدمات تاثیر بگذارد. علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که علاقه مصرف کننده ممکن است روابط بین مدیریت دانش، بازاریابی پایدار و بهبود خدمات را تقویت کند. این پژوهش ادبیات موجود گردشگری و هتلداری را با شناسایی علاقه مصرف کننده به عنوان یک ویژگی موثر مهم که ممکن است به طور مثبت رابطه بین ویژگی های حیاتی مدیریت دانش و تعهد بازاریابی پایدار را در طول فرآیند بهبود خدمات تقویت کند، ارتقا می دهد.

Authors

جلالی جلالی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان،ایران.