مهاجرت و تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن بر جوامع میزبان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_031

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1403

Abstract:

مهاجرت پدیده ای است که همواره نقش مهمی در تحول و تغییر جوامع داشته است. مهاجرت می تواند باعث تنوع فرهنگی، گسترش ارتباطات بین المللی و تبادل فرهنگی شود، اما در عین حال چالش هایی نظیر تنش های اجتماعی، تبعیض و تعارضات فرهنگی را نیز به همراه دارد. لذا مقاله حاضر که از نوع مروری، کتابخانه ای است با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه ها و. . . پیشین به هدف بررسی مهاجرت و تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن بر جوامع میزبان می پردازد. نتایج حاصله از این پژوهش بدین شرح است که جوامع میزبان با بهره گیری از استراتژی های مدیریتی مناسب می توانند از مزایای مهاجرت بهره مند شده و همزمان با کاهش تاثیرات منفی، همزیستی مسالمت آمیز و پویایی اجتماعی را تقویت کنند و نیز توجه به نیازهای هر دو گروه مهاجران و جامعه میزبان، احترام به تنوع فرهنگی، و تلاش برای ایجاد فضایی پذیرنده و همبسته می تواند به بهبود شرایط زندگی و ارتقاء کیفیت روابط اجتماعی و فرهنگی در جوامع مهاجرپذیر کمک کند.

Authors

فرزانه هلشی

کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه الزهرا تهران

مریم سلمانی

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه