روش های ایجاد خلاقیت با استفاده از طرح های اقدام پژوهی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_032

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی روش های ایجاد خلاقیت با استفاده از طرح های اقدام پژوهی می باشد و در پی آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا طرح های اقدام پژوهی می تواند موجب بروز خلاقیت در دانش آموزان و معلمان گردد ؟ روش پژوهش، توصیفی _تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای-اسنادی و مقالات موجود در سایت های معتبر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با استفاده از فرایند اقدام پژوهی می توان زمینه های بروز خلاقیت در کلاس درس را فراهم نمود و به هیمن سبب معلمان می توانند به رشد و بالندگی، توسعه حرفه ای و بروز خلاقیت ها دست یابند. هم چنین، فرایند اقدام پژوهی می تواند موجب بهبود فرایند آموزشی، تربیتی و پرورشی معلمان و دانش آموزان گردد و ارتقای کیفیت آموزش از طریق پژوهش توسط معلمان و بهبود عوامل آموزشی امکان پذیر است.

Authors