مدیریت انرژی در مجموعه ریزشبکه ها جهتتدارک اینرسی مجازی با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED11_091

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

Abstract:

در سیستم های قدرت امروزی ظرفیت تولیدات پراکنده مبتنی بر مبدل های الکترونیک قدرت به سرعت در حال افزایش است. در مقایسه با نیروگاه های بزرگ سنتی که در آن ماشین سنکرون غالب است، واحدهای متصل شده به شبکه از طریق رابطه ای مبتنی بر یکسوسازها،فاقد اینرسی بوده و یا دارای مقدار اینرسی ناچیزی هستند که این امر منجر به ضعف در پاسخ فرکانسی سیستم می گردد. در این مقاله جهترویارویی با این چالش شبکه در پاسخ به افزایش نفوذ این منابع جدید،اینرسی مجازی به عنوان راهکاری مناسب معرفی می گردد که میتوان آن را از منابع مختلفی مانند ماشین سنکرون مجازی تامین نمود، از آنجایی که رویارویی با این چالش در سیستم های قدرت علاوه بر جنبه فنی از لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت است در این تحقیق یک فرمولاسیون جدید جهت قیمت گذاری اینرسی مجازی ارائه و استفاده شده است، درنهایت روش پیشنهادی بر روی مدلی متشکل از مجموعه ریزشبکه هایاستاندارد IEEE پیاده سازی و نتایج ارائه شده کارآیی روش پیشنهادی را صحه گذاری می نماید

Authors

ابراهیم پیرمرادی بزنجانی

بخش مهندسی برقدانشگاه شهید باهنر کرمانکرمان، ایران

مسعود رشیدی نژاد

بخش مهندسی برقدانشگاه شهید باهنر کرمانکرمان، ایران

امیر عبدالهی

بخش مهندسی برقدانشگاه شهید باهنر کرمانکرمان، ایران

حسن بورانی

بخش مهندسی برقدانشگاه کردستانکردستان، ایران