آشکارسازی حاشیه های توده کانسار در معدن شماره ۱ گل گهر با استفاده از روش فراکتال

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOMINE01_045

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

Abstract:

در محیط های دارای سنگ آهن ، کان سنگ های مختلفی مانند مگنتیت ، هماتیت ، ژاروسیت ، گوتیت ، لیمونیت و ... حضور دارند که هر یک دارای ویژگی فیزیکی مختص خود می باشند. به منظور بارزسازی این کانسنگ ها از روشهای ژئوفیزیکی متعددی از جمله مغناطیس سنجی و گرانی سنجی می توان استفاده کرد. تعیین حاشیه کانی زائی از مهمترین کارها در اکتشاف معادن و در نتیجه در پردازش داده های ژئوفیزیکی است . در این پژوهش از دادههای مغناطیس سنجی برداشت شده زمینی جهت تعیین مرز توده معدنی در کانسار سنگ آهن معدن شماره ۱ گل گهر با استفاده از روش فراکتال استفاده شده است . معدن شماره ۱ گل گهر در ۵۵ کیلومتری جنوب غربی شهر سیرجان، در پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان قرار دارد. به منظور اعتبارسنجی نتایج و یافته ها از لاگهای زمین شناسی بیش از ۵۰۰ حلقه گمانه اکتشافی حفاری شده در معدن شماره ۱ استفاده شد. گمانه های با حداقل ضخامت ۱۰ متر سنگ آهن مشخص شدند و لاگ آنها با نتایج حاصل از مدل فراکتال مقایسه شد. مدل فراکتال نتیجه قابل قبولی را بدست داده است و با نتایج گمانه های حفاری منطبق است .

Authors

احمد پورشمس الدین مطلق

دانشجوی دکتری اکتتشاف مواد معدنی، بخش مهندسی معد ن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

حجت اله رنجبر

استاد، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان