بررسی روشهای تخمین مرز آنومالی های مغناطیسی در توده سنگ آهن شماره ۶ گل گهر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOMINE01_058

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

Abstract:

آنومالی شماره ۶ منطقه معدنی گل گهر در ۵۰ کیلومتری شهر سیرجان واقع شده است . برداشت های مغناطیسی در این محدوده با شبکه منظم ۲۰*۵۰ متر در محدودهایی به مساحت ۲.۴ کیلومترمربع برداشت شده است . تغییرات شدت میدان مغناطیسی در این محدوده پس از حذف مقدار IGRF، حدود ۴۰۰۰ نانوتسلا است . بر اساس تحلیل های انجام شده بر روی دادههای مغناطیسی و نیز بر اساس نتایج حاصل از ۳۳ حلقه گمانه اکتشافی مغزهگیری توده مگنتیتی بسیار بزرگی از عمق حدود ۴۷۰ متری سطح زمین وجو دارد که تا عمق حدودی ۸۰۰ متر ادامه دارد. با هدف تخمین مرزهای آنومالی های احتمالی در این مطالعه از روشهای سیگنال تحلیلی ، گرادیان قائم و زاویه تیلت استفاده شده است . با بررسی هر یک از این روشها و با توجه به نتایج حفاری های مغزهگیری موجود در این محدوده مشخص شد که روش زاویه تیلت مرز تودههای آنومالی احتمالی را نسبت به روشهای گرادیان قائم و روش سیگنال تحلیلی بهتر تخمین زده است .

Keywords:

تخمین مرز آنومالی ها , سیگنال تحلیلی , زاویه تیلت , گرادیان قائم , توده شماره ۶ گل گهر

Authors

عبداله عزام احمدی

دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشگاه یزد

عبدالحمید انصاری

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

سیدحسین مجتهدزاده

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد