مروری بر مدیریت ریسک پروژه مترو از نظر تهدیدها و آسیب پذیری ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB16_060

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1403

Abstract:

علی رغم اینکه مدیریت ریسک با موفقیت کلان پروژه ها مانند مترو ارتباط بالایی دارد، ولی یکی از موضوعاتی است که به صورت کامل در پژوهش ها ارزیابی نشده است . مدیریت ریسک فرآیندی است که از چند مرحله تشکیل شده است و در این پژوهش بیشتر بر شناسایی ریسک ها تاکید شده است . هدف این پژوهش ، مروری بر مدیریت ریسک پروژه مترو از نظر تهدیدها و آسیب پذیری ها است . روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و نوع پژوهش مروری است . گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است . یافته های پژوهش نشان داده است که ریسک های پروژه مترو شامل ریسک اقتصادی و مالی ، ریسک برنامه ریزی ، ریسک قرادادی و قانونی ، ریسک طراحی ، ریسک زمین شناسی ، ریسک های ساخت و ساز و ریسک های مدیریتی می باشد.

Authors

مسعود ایمانی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه شهاب دانش قم

محمدجواد نصیری جهرودی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهاب دانش قم

سیدمحمدرضا حسنی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل