چالش های یادگیری بلاکچین در کسب و کار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DHCONF07_200

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1403

Abstract:

هدف تحقیق حاضر شناسایی چالش های یادگیری بلاکچین در کسب و کار است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است وروش گرداوری داده، کتابخانه ای و ابزار گرداوری داده، تحقیقات گذشته است. یافته تحقیق نشان میدهد که چالشیادگیری بلاکچین شامل ترافیک جادهای و مدیریت ترافیک در شبکه های سلولی است. استفاده از بلاکچین در مقیاسبزرگی منجر به مشکلات متعددی میشود که عمدتا مربوط به تقاضای کاربران برای ارتباطات اینترنتی، سرعت داده ها،سرعت و حجم معاملات تولید شده توسط شرکت کنندگان است.

Authors

محمدرضا پورعلی

دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

سروناز نیری پسند

دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران