روانشناسی بهره وری منابع انسانی در سازمانها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DHCONF07_459

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1403

Abstract:

یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهرهوری نقشی محوری دارد درخواستهای او در سازمان اثری کلیدی بجا می گذارد (استادزاده). در این مقاله درخصوص بهره وری و عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی مطالبی ارائه شده است. شرایط لازم برایبهبود بهره وری نیروی انسانی در قالب ارتباط،تعهد وتداوم مطرح و اصول مدیریت بهره وری وچرخه مدیریتبهبود بهره وری طی چهار مرحله بیان گردیده است و در انتها هشت تکنیک روانشناسی برای افزایش بهره وریدر کار بیان شده است.

Keywords:

اهمیت بهره وری , افزایش بهره وری نیروی انسانی , روانشناسی بهره وری , اصول مدیریت بهره وری , عوامل موثر بر بهبود بهره وری

Authors

علی راستی

دکترای مدیریت رفتار سازمانی، سازمان تامین اجتماعی .دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاین

سیدمحمدعلی محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین