نقش مشاوره در حل چالشهای والدین دارای کودکان با نیازهای ویژه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEB07_154

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1403

Abstract:

کودکان با نیازهای ویژه و مهمتر از آن چالشهایی که والدین این کودکان با آنها مواجه هستند. پدیده ای اجتماعی و انسانی بسیار مهم است که توجه ویژه به آن حایز اهمیت است. تعریف مفاهیم در این خصوص که کدام کودکان را کودکانی با نیازی ویژه میشناسیم و چه دسته دنیدی را شامل می شود؛ از مواردی است که در این پژوهش مد نظر است. ضرورت اهمیت و سپس چالشها و در نهایت راهکارها در رابطه با این موضوع تبیین بررسی و مشخص شد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش مشاور به عنوان واسطه و نیرویی اثرگذار به عنوان رابط بین چالش های موجود بین والدین با کودکان نیازهای ویژه و این کودکان است.

Keywords:

چالشهای کودکان با نیاز ویژه , نقش مشاور والدین و کودکان با نیازهای ویژه , ارتباط مشاور با والدین

Authors

سیده نیکناز اتحاد

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران