آشنایی با روش تدریس مبتنی بر تخیل

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_034

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

یکی از شاخص هایی که در یادگیری فرد تاثیر زیادی دارد، روش تدریس است. امروزه روش های معتددی در امر یاددهی – یادگیری وجود دارد که یکی ازانواع روش های تدریس فعال، روش مبتنی بر تخیل است. دانشمندان، پیشوایان دینی و شعرا اشارات زیادی به خیال و قدرت آن داشته اند. توانایی تخیل اگر با تفکر همراه شود می تواند باعث ابداعات، اختراعات و فناوری های متنوع و پیشرفته شود. انسان با تمرکز دادن خیال در مسیر خاصی می تواند از قدرت معجزه آسای آن در حل مسائل، کشف حقایق و دستیابی به فناوری های جدید استفاده کند و می توان گفت خیال و طرح ذهنی اولین مرحله از مراحل ابداع و نوآوری است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف روش تدریس تخیل انجام شده است و روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده. شیوه گردآوری داده ها نیز مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از روش تدریس تخیل مزایایی از قبیل: تقویت حافظه، تحریک خلاقیت، افزایش تمرکز، ارتقاء مهارت های عصب شناختی، افزایش علاقه و انگیزه و افزایش درک و یادگیری دارد که می تواند باعث ارتقا یادگیری فراگیران شود و حس کنجکاوی انسان را بر انگیزدبا توجه به نمونه تدریس انجام شده و نتایج مثبت و جذاب آن، پیشنهاد می شود از روش تدریس تخیل به عنوان یک روش موثر و جذاب برای بهبود فرایند آموزش و یادگیری در محیط های آموزشی و مدارس استفاده شود.

Authors

حسین محمدی

دبیر آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر بیرجند

مرضیه محمدی

دانشجوی کارشناسی آموزش راهنمایی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد بیرجند

زینب محمدی

دانشجوی کارشناسی امور تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالت زاهدان