نبکاها جاذبه های ژئومورفولوژیک بیابانی و نقش آن در اقتصاد گردشگری ساحلی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBME01_048

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

رشد و گسترش گردشگری دریایی ازجمله پدیده های مهم اقتصادی به ویژه در جوامع ساحل نشین در اواخر قرن بیستم است که با سرعت در قرن جدید ادامه دارد. فعالیت گردشگری آبی امروزه به عنوان یکی از مهم ترین و پویاترین فعالیت ها در جهان مطرح است. به طوری که شمار گردشگران خارجی و داخلی و میزان درآمدزایی آن در سطح جهانی پیوسته رو به افزایش است. نبکا به رسوبات انباشته شده پای گیاهان گفته می شود که رخساره ژئومورفولوژیک و جاذبه طبیعی برای گردشگران ساحلی ایجاد می نمایند. لازم به ذکر است که گونه های گیاهی در مقابل وزش باد تاب آوری ندارند اما گیاهان همزیست با نبکا دارای مقاوت بالایی به فرسایش های بادی بوده و این گیاهان ارزش اقتصادی بالایی به منظور حفظ آب و خاک و جذب طبیعت گردان دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی روند تغییرات نبکاها رسوبات انباشته شده و پیش بینی باCA-Markov chain – Cellulr Automta انجام شد. همچنین نقش نبکاها در جذب گردشگر طبیعت گرد بررسی گردید. نتایج نشان داد سطح نبکاها در طی بیش از دو دهه کاهش یافته است که اضمحلال نبکاها و تخریب آن می تواند از جاذبه دیداری رخساره های ژئومورفولوژیک بکاهد. این امر رونق اقتصادی که می توانست توسط بازدید گردشگران در منطقه ایجاد نماید را تحت الشعاع قرار داده و توانمند سازی جوامع محلی که با درآمد گردشگران ارتزاق می نمایند را به مخاطره انداخته است. بنابراین به مدیران توصیه می گردد جهت احیای گونه های گیاهی و افزایش سطح نبکازارها در نواحی همجوار دریا، جهت جذب گردشگران ژئوتوریسم و افزایش رونق اقتصادی منطقه اقدامات جدی تر از پیش اجرایی و عملی نمایند.

Authors

مرضیه رضایی

استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران

رسول مهدوی

دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران

عبداله چم چم

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی بیابانزدایی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، بندرعباس، ایران