تحلیل ردپای کربن در بتن های موجود و بتن کم کربن در مرمت و احیای میراث صنعتی: تاثیر جایگزینی بتن موجود با بتن کمکربن در کاهش گازهای گلخانه ای

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARUES12_001

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

مقاله حاضر به بررسی ردپای کربن در بتن های موجود در بازار و بتن کم کربن مورد استفاده در مرمت و احیای میراث صنعتی پرداخته و تاثیر جایگزینی بتن معمولی با بتن کم کربن بر کاهش گازهای گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با ترکیب داده های مرتبط با تولید بتن و فرآیند تولید آن، از جمله میزان انرژی مصرفی و انتشار دیاکسید کربن، به تحلیل ردپای کربن در ساخت و استفاده از بتن ها پرداخته است.به منظور کنترل تغییرات آب و هوایی، ضمن رعایت سطوح تعیین شده توسط توافقنامه پاریس و گزارش ( IPCC ۲۰۱۸حداکثر +۱,۵ درجه سانتیگراد)، اقدامات مهمی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای لازم است. بخش ساخت و ساز نقش راهبردی در دستیابی به این هدف خواهد داشت.این مقاله بر روی رویکردهای ممکن برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به بخش ساخت و ساز و به ویژه مواد کم کربن تمرکز دارد . در اینجا ترکیبات شیمیایی بتن کم کربن مورد بررسی قرار گرفته و افزایش کارایی این نوع بتن در کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای بررسی شده است. همچنین، مقاومت بتن کم کربن نسبت به بتن های معمولی مورد ارزیابی قرار گرفته است.همچنین مقایسه ردپای کربن بتن های موجود و بتن های کم کربن در مرمت و احیای ساختمانهای تاریخی میپردازد. این بخش شامل نتایج مطالعات موردی است که نشان دهنده کارایی و پایداری بتن کم کربن در پروژه های میراثی است.در بخش آخر تاثیر جایگزینی بتن معمولی با بتن کم کربن بر کاهش گازهای گلخانه ای در سطح عمومی و تاثیرات این اقدام بر محیط زیست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نهایی این تحقیق میتواند به عنوان راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات سیاستگذاری در زمینه استفاده از بتن کم کربن در پروژه های مرمت و احیای میراث صنعتی باشد.