قابلیت های استفاده از باغ های ایرانی به عنوان باغ شفابخش در فضای درمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARUES12_027

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

امروزه با توجه به ماشینی شدن زندگی ها، فشار های روحی و روانی زیادی ناشی از دور شدن از طبیعت به انسان ها وارد می شود. بنابراین باید میان تکنولوژی و طبیعت هماهنگی ایجاد شود. این روزها مردم بیش از پیش به مکانی جهت فرار از استرس های روزمره و رسیدن به آرامش نیاز دارند. باغ های شفابخش با برقراری ارتباط با حواس مختلف ، موجب ایجاد خاصیت شفا بخشی می شوند. ایده اولیه باغ های شفابخش برای بیمارستان ها می باشد. کارکرد اصلی باغ های شفابخش در بیمارستان ها تسریع بهبود بیماران است . گذراندن ساعت های طولانی در محیط های درمانی معمولا برای بیماران، ملاقات کنندگان و کارکنان، تجربه ای تنش زا و ناخوشایند است . حال سوال اصلی این پژوهش این است که آیا باغ های شفابخش می تواند در محیط درمانی و بیمارستان ها منجربه بهبود بیماران، رضایتمندی و آرامش روان ملاقات کنندگان و کارکنان گردد؟اهداف و روش تحقیق : مطالعه حاضر با تاکید براستفاده از طبیعت در مراکز درمانی و بیمارستان های کشور و نگاه عمیق تر به مساله باغ های شفابخش در بهبود بیماران پرداخته است .در این پژوهش با بهره گیری از راهبرد کیفی و روش توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و یافته های علمی معتبر به بررسی تاثیر باغ های شفا بخش بربهبود بیماران بخش اعصاب و روان پرداخته و همچنین نمونه هایی از بیمارستان هایی که در آن معیارهای باغ های شفابخش از ویژگی های اصلی طراحی بوده است بررسی شده است .نتایج : یافته های این مطالعه حاکی از آن است که مطالب فراوانی بر تاثیر مثبت طبیعت برسلامت انسان تاکید و تایید دارد. ارزیابی اسناد و مطالعه منابع موجود مبین این مطلب است که طراحی محوطه و فضای سبزمراکز درمانی و بیمارستان ها، داشتن باغ های شفابخش ، ایجاد امکان دسترسی بیماران به طبیعت و باغ های شفا بخش می تواند محیطی آرامش بخش را مهیا سازد و در روند بهبود بیماران موثر واقع شود و همچنین نقش بسیار مهمی در رضایتمندی و آرامش روان ملاقات کنندگان و کارکنان بیمارستان ها داشته باشد .

Keywords:

باغ شفابخش , شفابخشی , کیفیت فضا , بهبود بیماران , مراکزدرمانی و بیمارستان ها

Authors

معصومه آل رضا امیری

عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه علوم و فنون مازندران

قدیر شکری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم و فنون مازندران