بررسی نور بر کودکان خلاق در فضاهای مسکونی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARUES12_044

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

تمام کودکان به عنوان نمونه های منحصر به فردی در نظر گرفته می شوند، زیرا هر کودک می تواند در دوران کودکی و بزرگسالی خلاق باقی بماند. اما میزان بهرهمندی از خلاقیت می تواند متفاوت باشد و عوامل مختلفی در زندگی ، بر این بهره مندی تاثیرگذارند. باور به روح کاوش و تقویت فرآیند تفکر و خلاقیت در دوران کودکی اهمیت بسیاری دارد، زیرا در این دوران، ذهن کودک به دلیل عدم وابستگی به چارچوبهای اجتماعی و محدودیت های پیرامونی ، به مسائل به صورت سادهتر نگاه می کند و به راحتی به حل آنها می پردازد. کودکان به عنوان گروه سنی حساس و تاثیرپذیرترین در جامعه محسوب می شوند و بنابراین ، فضایی دوستانه و مساعی باید برای آنها فراهم شود، جایی که آنها بتوانند افکار و ایدههای خود را بیان کنند و استعدادهای خود را پرورش دهند. نور و روشنایی جزء اساسی زندگی است و در بسیاری از فرهنگ ها، نور به عنوان منبع نور و عنصری مقدس محسوب می شود. در این مقاله ، نقش و اهمیت نور در معماری مسکونی و تاثیر آن بر خلاقیت کودکان مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق این مقاله بر مبنای مطالعه کتابخانه ای و بررسی مقالات، پژوهش ها و کنفرانس های گذشته در این زمینه انجام شده است . در پی نتیجه گیری این مقاله ، پیشنهاداتی برای ارتقای کیفیت و خلاقیت کودکان ایران ارائه شده است .

Authors

ایمان بهروش

استاد دانشگاه علمی کاربردی گنبد کاووس(۱)

محمد نوغانی

کارشناس معماری