مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص مکانیکی بتن های بازیافتی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و زئولیت طبیعی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 18

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-12-3_009

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر جایگزینی سطوح مختلف درشت دانه های بتنی بازیافت شده بر رفتار مکانیکی بتن-های بازیافتی پرداخته است. در بتن های ساخته شده سنگدانه های طبیعی در سه سطح %۲۵، %۵۰ و %۱۰۰ با درشت دانه بتنی بازیافت شده جایگزین شده اند. جهت ارتقاء خواص مکانیکی این بتن ها، هر یک از پوزولان های میکروسیلیس، خاکستربادی و زئولیت طبیعی در سه سطح مختلف با سیمان جایگزین شده است. در مجموع ۳۶۰ نمونه بتنی مکعبی و استوانه ای در قالب ۴۰ نسبت مخلوط، ساخته شده و آزمایش های تعیین مقاومت فشاری، مقاومت کششی دونیم شدن، تعیین ضریب ارتجاعی استاتیکی و تعیین سرعت انتشار امواج فراصوت در سن ۲۸ روزه انجام گردید. نتایج نشان داد که بدون استفاده از مواد پوزولانی، تا سطح جایگزینی %۲۵ از درشت دانه-های بازیافتی، مقاومت فشاری و کششی بدون تغییر باقی می مانند؛ در حالی که در جایگزینی کامل درشت دانه-ها، مقاومت فشاری تا %۱۸ و مقاومت کششی تا %۲۳ افت کردند. استفاده از میکروسیلیس به ویژه در سطح جایگزینی %۱۰، منجر به عملکرد بسیار مناسب بتن های بازیافتی شد و باعث گردید تا مقاومت فشاری بتن تماما بازیافتی %۱۷ از مقاومت فشاری بتن معمولی بیش تر شود. دو ماده دیگر پوزولانی استفاده شده نیز هر یک به نسبت کم تر و در بازه های جایگزینی محدودتری از جایگزینی مصالح بازیافتی، در بهبود خواص مکانیکی این بتن ها موثر واقع شدند.

Authors

حسن جلیلی فر

گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

سیدفتح اله ساجدی

دانشیار، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران