تعیین توزیع دانه بندی سنگ دانه های بتن و آسفالت با استفاده از استخراج ویژگی فیلترهای گابور و شبکه های عصبی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-12-1_007

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

توزیع ابعادی سنگ دانه های تشکیل دهنده بتن و آسفالت، از مهمترین پارامترها در کنترل طرح های اختلاط بتن و آسفالت است که می تواند بر کیفیت نهایی، مقاومت و دوام بتن و آسفالت تاثیر گذار باشد. به منظور ارزیابی درصد اختلاط سنگ دانه ها، روش پردازش تصویری دیجیتال یک روش غیر مستقیم، سریع و قابل اعتماد است. در این تحقیق بر پایه یکی از روش های استخراج ویژگی های دیداری تصویر (فیلترهای گابور) و استفاده از شبکه های عصبی، الگوریتمی جهت تعیین توزیع دانه بندی تصاویر سنگ دانه های تشکیل دهنده بتن و آسفالت ارائه شده است. تعداد ۱۰۰ تصویر از سنگ دانه های تشکیل دهنده بتن و آسفالت برای آموزش شبکه عصبی به کار برده شد. سپس نتایج حاصله با نتایج تخمین خودکار دانه بندی سنگ دانه ها در نرم افزار Split-Desktop و همچنین تجزیه سرندی مقایسه شد. نتایج به دست آمده بیان گر یک بهبود کلی در ارزیابی توزیع اندازه سنگ دانه های تشکیل دهنده بتن و آسفالت و کاهش خطای ۶۷% با استفاده از روش پیشنهادی نسبت به تخمین خودکار نرم افزار Split-Desktop است. همچنین در ارزیابی اندازه های ۱۰F تا ۱۰۰F، روش پیشنهادی بهبود ۶۳%را نشان داد.

Authors

هادی یعقوبی

دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمید منصوری

بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد علی ابراهیمی فرسنگی

دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسین نظام آبادی پور

استاد بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان