مقاوم سازی خمشی ستون های بتن مسلح قدیمی با میلگردهای GFRP یا فولادی کارگذاری شده در نزدیک سطح

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-11-4_006

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

ساختمان های بتن مسلح قدیمی که قبل از دهه ۱۹۷۰ ساخته شده اند، غالبا بر مبنای بارهای ثقلی طراحی شده اند و فاقد جزئیات لرزه ای هستند. در این ساختمان ها معمولا اصل ستون قوی-تیر ضعیف رعایت نشده است و به سبب احتمال وقوع طبقه نرم، در مقابل بارهای لرزه ای آسیب پذیر می باشند. بر این اساس مقاوم سازی خمشی ستون ها به عنوان یکی از اولویت های بهسازی لرزه ای این ساختمان ها مطرح است. در این پژوهش مقاوم سازی خمشی ستون های بتن مسلح قدیمی با میلگردهای ساده فاقد جزئیات لرزه ای به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح (NSM) به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. شش نمونه ستون با مقیاس نیم شامل دو نمونه کنترلی و چهار نمونه تقویت شده به روش NSM با میلگردهای GFRP و فولادی تحت اثر بار محوری ثابت و بار جانبی افزاینده آزمایش شدند و اثر روش مقاوم سازی و مصالح تقویتی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت خمشی و ظرفیت استهلاک انرژی ستون های تقویت شده با میلگردهای GFRP نسبت به ستون های کنترلی متناظر به طور متوسط به ترتیب ۶۲% و ۴۶% افزایش پیدا کرد، ولی میرایی هیسترزیس معادل این ستون ها افزایش چندانی نداشت. همچنین مقاومت خمشی، ظرفیت استهلاک انرژی و میرایی هیسترزیس معادل ستون های تقویت شده با میلگردهای فولادی نسبت به ستون های کنترلی متناظر به طور متوسط به ترتیب ۸۶%، ۱۹۷% و ۱۰۴% افزایش یافت. نتایج نشان می دهد که روش NSM به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش مقاومت خمشی و بهبود پارامترهای لرزه ای ستون ها می گردد، به خصوص اگر از میلگرد فولادی به عنوان تسلیح تقویتی استفاده شود.

Keywords:

ستون بتن مسلح قدیمی , میلگرد ساده , تسلیح گذاری در نزدیک سطح , تقویت خمشی , بهسازی لرزه ای

Authors

علی سیفی

دانشکده فنی، دانشگاه تهران

عبدالله حسینی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

محمدصادق معرفت

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

محمد خانمحمدی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران