عوامل موثر بر طول عمر گنبد های بتنی مسلح (پوسته ایی)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-10-4_010

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

در تحقیق حاضر اثر چند عامل مهم تاثیر گذار در ماندگاری سازه های بتنی پوسته ایی خاص نظیر گنبد مساجد بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. یخ زدن و آب شدن و خوردگی میلگردها در داخل بتن شاید مهمترین عامل کاهش عملکرد مورد انتظار از بتن مخصوصا از نقطه نظر ظاهر و زیبایی در سازه ای پوسته ایی باشد. در ادامه مهمترین عوامل تاثیر گذار بر دوام بتن پوشش میلگرد و مخصوصا ترک خوردگی پوشش بتنی میلگردها در اثر خوردگی میلگرد، بعنوان اولین اثر قابل مشاهده خوردگی ، نظیر ضخامت پوشش ، اندازه و موقعیت میلگرد ، نسبت آب به سیمان ، تخلخل و نفوذ پذیری بتن مورد بررسی قرار گرفته است. مخلوط های بتنی با سه نسبت آب به سیمان متفاوت هر کدام با سه اندازه حداکثر سنگدانه مصرفی در سه پوشش متفاوت مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که نفوذ پذیری و تخلخل بتن تابع نسبت آب به سیمان مصرفی و کیفیت تراکم بوده ودر بتن پوشش روی میلگردها علاوه بر آنها تحت تاثیر شدید نسبت ضخامت پوشش بتنی به اندازه حداکثر دانه مصرفی (c/a)قرار میگیرد. مقدار خوردگی مورد نیاز برای ترک خوردگی پوشش بتنی نیز با افزایش نسبت آب به سیمان افزایش یافته و تغییرات آن بیشتر به تغییرات تخلخل بتن بستگی داشته و نسبت به تغییرات مقاومت حساسیت کمی دارد و کنترل دوام بتن پوشش مخصوصا در مقابل خوردگی میلگرد علاوه برکیفیت بتن مصرفی ، توجه ویژه ایی را به کیفیت اجرایی بتن پوشش میلگردها می طلبد.

Keywords:

گنبد مساجد , پوسته بتنی , خوردگی , ترک خوردگی و نفوذپذیری

Authors

جمشید اسماعیلی

دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی عمران

حسین کریم زاده

دانشجوی دکتری معماری اسلامی -دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

محمد رضا چناقلو

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز