بررسی آزمایشگاهی پارامترهای ناشی از خوردگی در تیرهای بتنی حاوی نانوولاستونیت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-10-3_007

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

یکی از راه های تشخیص خرابی و در نتیجه افزایش عمر مفید سازه های بتن مسلح در محیط های مخرب، سنجش پارامترهای ناشی از خوردگی به صورت دوره ای است. در این تحقیق تعداد ۱۰ عدد تیر بتنی مسلح به ابعاد ۱۰۰×۱۵۰×۱۵۰۰ میلی متر در دو گروه: بتن معمولی (NC) و بتن حاوی نانو ولاستونیت (NCW) جهت ارزیابی در برابر خوردگی ساخته و در معرض هم زمان اعمال بار و خوردگی تسریع شده قرار گرفتند. ارزیابی خوردگی با استفاده از اندازه گیری اختلاف پتانسیل نیم پیل، مقاومت الکتریکی و کاهش جرم میلگرد صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد اختلاف پتانسیل و مقاومت الکتریکی در نمونه های NCW نسبت به نمونه های NC بهبود یافته به گونه ای که مقدار اختلاف پتانسیل در درجات کم خوردگی در نمونه های NC، ۲۰% نسبت به نمونه های NCW منفی تر است. همچنین مقدار مقاومت الکتریکی تیرهای NCW به طور میانگین حدود ۱/۲ برابر نمونه های NC می باشد. از دیگر نتایج این تحقیق، اختلاف ۳۵% کاهش جرم در نمونه های NCW نسبت به نمونه های NC در درجات کم خوردگی می باشد. بهبود این نتایج نشان دهنده افزایش عمر بهره برداری در سازه های بتن مسلح حاوی نانو ولاستونیت است.

Authors

حسین بهشتی نژاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمود میری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمد رضا قاسمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان