تاثیر الیاف پلی پروپیلنی برروی خواص مکانیکی و نفوذپذیری بتن

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-6-1_008

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

در سال های اخیر استفاده از انواع مختلف الیاف در بتن افزایش رو به رشدی داشته است و هر نوع خاص از الیاف موجب بهبود ویژگی مشخصه ای از بتن می گردد، الیاف پلی پروپیلنی نیز نوعی الیاف پلیمری هستند که افزودن درصدهای اندک آن موجب بهبودی چشمگیری در خواص بتن می شود. در این پژوهش با استفاده از مصالح محلی و مواد افزودنی میکروسیلیس به عنوان جایگزین سیمان و فوق روان ساز پلی کربوکسیلیک دو سری نمونه، نمونه های شاهد و مسلح به الیاف پلی پروپیلن رشته ای ۶ و ۱۲میلی متری، به میزان ۲/۰، ۴/۰و ۸/۰ درصد وزن سیمان ساخته شدند. بعد از عمل آوری در اتاقک بخار، آزمایش های مقاومت فشاری و کششی در سنین ۳، ۷ و۲۸ روزه بر روی نمونه ها صورت گرفت. نمونه های مربوط به نفوذپذیری نیز بعد از ۲۸ روز عمل آوری، به مدت ۲۴ ساعت تحت فشار ۵ بار، در دستگاه آزمایش نفوذ پذیری قرار داده شدند تا با اندازه گیری عمق نفوذ آب، میزان نفوذپذیری با استفاده از رابطه Valenta محاسبه گردید، در نهایت، مقدار درصد الیاف و اثر الیاف بر مقدار نفوذپذیری و تغییرات آن با خواص مکانیکی بتن مورد بحث و بررسی قرارگرفت و مشخص شد که مقاومت فشاری اولیه نمونه های بتن الیافی نسبت به نمونه های شاهد کمتر بوده ولی با افزایش سن نمونه ها نتایج برعکس می گردند و بیشترین افزایش مقاومت فشاری ۲۸ روزه مربوط به مقدار الیاف مصرفی ۸/۰% بوده است و لی مقاومت کششی نمونه های بتن الیافی از همان سنین اولیه بتن نسبت به نمونه شاهد افزایش نشان می دادند و نرخ افزایش با بالا رفتن سن بتن بیشتر می شد و بیشترین میزان افزایش مقاومت کششی نیز در سن ۲۸ روزه بتن و در نمونه های بتنی حاوی ۴/۰% الیاف مشاهده شد. درآزمایش های اندازه گیری میزان نفوذپذیری نمونه ها، ضریب نفوذپذیری کلیه نمونه های تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلنی در مقایسه با نمونه شاهدکاهش یافته بود وکمترین مقدارضریب نفوذپذیری در نمونه های دارای ۴/۰% الیاف حاصل شد.