مطالعه پارامتریک رفتار اتصالات کناری دال پس کشیده به ستون بتن مسلح تحت بار های جانبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-15-4_002

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

استفاده از دال های تخت پس کشیده در سازه های با دهانه های بلند ، روز به روز در حال گسترش است. دال های پس کشیده معمولا برای تحمل بار های ثقلی در ساختمان طراحی می شوند، با این وجود اتصالات دال به ستون باید قادر به تحمل تغییر شکل های ایجاد شده در اثر بار های جانبی بوده و از شکل پذیری کافی برخوردار باشند. در این مقاله یک نمونه اتصال خارجی دال پس کشیده نچسبیده به ستون بتن مسلح در نرم افزار آباکوس صحت سنجی شده و سپس تاثیر مقاومت فشاری بتن، میزان پیش تنیدگی موثر و نوع چسبندگی کابل ها در رفتار لرزه ای اتصالات مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش۲۰، ۳۵ و ۵۰ درصدی مقاومت فشاری بتن به ترتیب باعث افزایش۹/۷، ۶/۱۰ و ۸/۱۵ درصدی ظرفیت باربری و افزایش۸/۶، ۳/۱۷ و ۱/۲۲ درصدی شکل پذیری می شود. همچنین افزایش ۵۰،۲۵ و ۷۵ درصدی سطح پیش تنیدگی بتن به ترتیب منجر به افزایش ۸/۶، ۲/۱۱ و ۱۶ درصدی ظرفیت باربری و ۸/۶ ، ۸/۳۶ و ۳/۴۷ درصدی شکل پذیری اتصالات می شود، در حالی که نوع چسبندگی کابل ها تاثیر زیادی بر رفتار اتصالات ندارد.

Authors

امین بهروز

کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

جلیل شفائی

دانشگاه صنعتی شاهرود