خواص مکانیکی و نفوذپذیری بتن سنگین حاوی گندله آهن، پوسته آهن و میکروسیلیس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-15-3_004

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

بتنی که دارای وزن مخصوص بیشتری نسبت به بتن معمولی است به عنوان بتن سنگین شناخته می شود. استفاده از سنگدانه با وزن مخصوص بالا در واقع مهمترین راهکار تولید بتن سنگین می باشد. به دلیل استفاده از سنگدانه های با خاصیت فلزی و عدد اتمی بالا، این نوع بتن دارای خاصیت حفاظت در برابر اشعه های مضر می باشد. در این تحقیق امکان استفاده از گندله آهن به همراه پوسته آهن به عنوان جایگزین بخشی از سنگدانه بتن برای تولید بتن سنگین مورد برسی قرار گرفته است. بدین منظور ۲۵، ۸۰ و ۱۰۰ درصد سنگدانه با گندله و پوسته آهن جایگزین شده و برای جلوگیری از اثر این جایگزینی در افزایش تخلخل بتن، بخشی از سیمان طرح اختلاط نیز با میکروسیلیس جایگزین شده است. آزمایشات مقاومت فشاری، مقاومت کششی، خمشی و همچنین نفوذپذیری بر روی نمونه های ساخته شده، انجام گرفته و همچنین وزن مخصوص بتن سنگین تولید شده نیز گزارش شده است. نتایج نشان دهنده اثر بسیار خوب میکروسیلیس بر بهبود خواص بتن سنگین می باشد. مقاومت فشاری بتن سنگین با افزایش درصد گندله و پوسته آهن در حضور میکروسیلیس تا ۳۴ درصد بیشتر از بتن معمولی بدست آمده است. مقاومتهای کششی و خمشی نیز در صورت استفاده از میکروسیلیس به ترتیب حداکثر تا ۵۰ و ۱۲ درصد نسبت به بتن معمولی افزایش داشته اند. نفوذپذیری بتن سنگین برای هر درصد جایگزینی گندله و پوسته آهن کمتر از بتن معمولی بوده است.

Authors

عبدالله کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

عبدالکریم عباسی دزفولی

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

سید عباس حسینی

گروه عمران، دانشکده صنعت و معدن چرام، دانشگاه یاسوج، چرام، ایران