بررسی اثرات جهانی شدن بر تغییر سبک زندگی فرهنگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای دهستان لیلان جنوبی شهرستان ملکان)

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHGR-56-1_010

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1403

Abstract:

درک و شناخت فضاهای روستایی بدون بررسی نیروهای شکل دهنده به فضاهای روستایی که در ارتباط با فرآیندهای جهانی شدن و مبتنی بر مجموعه عوامل پیچیده ای که روستا در آن ساخت یافته، ممکن نخواهد بود. زیرا درک و آگاهی از تاثیر فرآیند جهانی شدن بر فضاهای روستایی، تصویر متفاوت و متنوعی را ارئه می دهد که تحقیق حاضر سعی داشت جنبه تغییر سبک زندگی فرهنگی ساکنین را در نواحی روستایی مورد مطالعه، بررسی کند. تحقیق برمبنای هدف کاربردی و از حیث امکان کنترل متغیرها، از نوع تحقیقات شبه تجربی بود، زیرا با توجه به پس رویدادی بودن تحقیق امکان کنترل متغیرها به نحو کامل وجود ندارد. در بخش کمی تحقیق با مطالعه ادبیات نظری و تحقیقات گذشته، متغیرها و ابعاد تحقیق در ۴ بعد کلی مشخص گردید. مدل گرایی، تغییر زبان، مصرف گرایی و احساس تعلق که تفسیر آن در کلیت تغییر سبک زندگی فرهنگی در نواحی روستایی دهستان لیلان جنوبی، مورد توجه بود. نواحی روستایی مورد مطالعه تغییرات عمیقی را در محیط های روستایی از جنبه های مختلف نسبت به گذشته احساس می کنند که این تغییرات با اثرات جهانی شدن ارتباط معنی داری داشته و بیشترین تغییرات و اثرات جهانی شدن بر روی مولفه های مدل گرایی و تغییر زبان و گویش محلی ساکنین بوده است. به طور کلی، تغییرات سبک زندگی فرهنگی در میان ساکنین روستایی درآمیختگی و بینابینی و گذار از سنت گذشته به مدرنیته قرار دارد. دلیل آن نیز، تغییر در بخش هایی از سبک زندگی در میان ساکنین است. تحقیق توجه و حفظ ارزش های روستایی را در کنار تغییرات سبک زندگی فرهنگی در نواحی روستایی مورد مطالعه را بیان می دارد.

Authors

ساجده دین پرست

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

سعید نصیری زارع

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

ابوالقاسم تقی زادفانید

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آقاجان بگلو، سوسن؛ بذرافکن، حمیرا و روحانی، علی. (۱۳۹۲). بررسی ...
 • بذرافشان، جواد و طولابی نژاد، مهرشاد. (۱۳۹۵). بررسی آثار نوسازی ...
 • زارعی، بهادر؛ مقدم، فاطمه و شفیع، شهاب الدین. (۱۳۹۵). تاثیر ...
 • جونز اندرو. (۱۳۹۱). نظریه پردازان بزرگ جهانی شدن. ترجمه مسعود ...
 • چراغی، سارا؛ نظری، ولی الله و شهریار، فاطمه. (۱۴۰۰). بررسی ...
 • حکیم زاده، رضوان. (۱۳۸۹). جهانی شدن: بین المللی شدن آموزش ...
 • ذکایی، محمد سعید. (۱۳۹۱). مصرف و سبک زندگی، رویکردها، مسائل ...
 • رضوی زاده، سید نورالدین. (۱۳۸۴). بررسی تاثیر رسانه ها بر ...
 • سجاسی قیداری، حمدالله؛ صادقلو، طاهره و شهدادی، علی. (۱۳۹۴). اثرات ...
 • سجاسی قیداری، حمدالله (۱۳۹۵). تدوین راهبردهای مدیریت فرآیند جهانی شدن ...
 • شهابی، محمود و ذکایی، محمد سعید. (۱۳۹۱). واکاوی سبک زندگی ...
 • صابونچی، زهره. (۱۳۹۵). تحلیل چالش های توسعه فضاهای روستایی در ...
 • طباطبایی، سید احمد. (۱۳۸۷). جهانی شدن و سیطره موج های ...
 • گیدنز، آنتونی. (۱۳۸۴). چشم اندازهای جهانی. ترجمه محمدرضا جلایی پور، ...
 • مرکز آمار ایران. (۱۳۹۵). سرشماری عمومی نفوس و مسکن آذربایجان ...
 • نجار زاده، محمد. (۱۳۹۱). تطبیق نظریات جهانی شدن فرهنگ در ...
 • نوایی، جواد و سید موسوی، سید حسین (۱۳۹۲). فلسفه سیاسی ...
 • وثوقی، منصور؛ ایمانی، علی و کاظمی، علی. (۱۳۸۸). جهانی شدن ...
 • وودز، مایکل (۱۳۹۰). جغرافیای روستایی؛ فرآیندها، واکنش ها و تجربه ...
 • هابرماس، یورگن. (۱۳۸۶). جهانی شدن و آینده دموکراسی: منظومه پساملی. ...
 • یاری حصار، ارسطو؛ حیدری، وکیل و نارینی، ریحانه. (۱۳۹۵). مطالعه ...
 • Aghajan Baglu, S., Bazrafken, H.,. & Ruhani, A. (۲۰۱۳). Examining ...
 • Andrew. J. (۲۰۱۳). The Great Theoreticians of Globalization. translated by ...
 • Bardhan, P. (۲۰۰۶). Globalization and Rural Poverty. World Development, ۳۴(۸), ...
 • Bazrafshan, J., & Toulabi Nejad, M. (۲۰۱۷). Investigating the effects ...
 • Bryant, C. R., Makhanya, E., & Herrmann., T. H. (۲۰۰۸). ...
 • Cheraghi, S., & Nazari, V. A. (۲۰۲۱). The Effects of ...
 • Cheshire, L., & Woods, M. (۲۰۱۳). Globally engaged farmers as ...
 • Farhud, D. D. (۲۰۱۵). Impact of lifestyle on health. Iranian ...
 • Flores, J.Á.H. (۲۰۲۰). Effects of Globalization and (RE) Localization on ...
 • Giddens, A. (۲۰۰۶). World Visions. translated by Mohammad Reza Jalaipour, ...
 • Habermas, J. (۲۰۰۸). Globalization and the future of democracy: the ...
 • Hakimzadeh, R. (۲۰۱۱). Globalization: internationalization of higher education and interdisciplinary ...
 • Held, D. A., McGrew, D., Goldblatt, & Perraton, J. (۱۹۹۹). ...
 • Hu, F.B. (۲۰۱۱). Globalization of diabetes: the role of diet, ...
 • Iran Statistics Center. (۲۰۱۷). General population and housing census of ...
 • Kanbur, R. (۲۰۱۵). Globalization and inequality. In Handbook of income ...
 • Machado, F. D. S. (۲۰۱۷). Rural change in the context ...
 • McDonagh, J., Nienaber, B., & Woods, M. (۲۰۱۵). Globalization and ...
 • Najjarzadeh, M. (۲۰۱۳). Applying the theories of the globalization of ...
 • Navaei, J., & Seyed Mousavi, S. H. (۲۰۱۴). The political ...
 • Ohmae, K. (۱۹۹۵). The End of the Nation State. New ...
 • Pavis, S., Cunningham-Burley, S., & Amos, A. (۱۹۹۸). Health related ...
 • Razavizadeh, N. (۲۰۰۶). A research on the Impact of Media ...
 • Rigg, J. (۲۰۰۶). Land, farming, livelihoods, and poverty: Rethinking the ...
 • Sabunchi, Z. (۲۰۱۷). Analysis of the development challenges of rural ...
 • Shahabi, M., & Zokaei, M. S. (۲۰۱۳). Analysis of lifestyle ...
 • Sojasi Qeidari, H., Sadeghlou, T., & Shahdadi, A. (۲۰۱۶). Effects ...
 • Sojasi Qeidari, H. (۲۰۱۵). Compilation of globalization process management strategies ...
 • Tabatabaei, S. A. (۲۰۰۹). Globalization and dominance of power waves ...
 • Van der Ploeg, J. D., Ye, J. & Schneider, S. ...
 • Veal, A. J. (۱۹۹۳). The concept of lifestyle: a review, ...
 • Vosooghi, M., Imani, A., & Kazemi, A. (۲۰۰۹). Globalization and ...
 • Wiilson, G. A. & Rigg, J. (۲۰۰۳). Post-productivist agricultural regimes ...
 • Woods, M. (۲۰۰۷). Engaging the global countryside: globalization, hybridity and ...
 • Woods, M. (۲۰۱۲). Rural geography; Processes, reactions and experiences of ...
 • Woods, M. (۲۰۱۳). Regions engaging globalization: a typology of regional ...
 • Woods, M., & McDonagh, J. (۲۰۱۱). Rural Europe and the ...
 • Woods, M., Nienaber, B. & McDonagh, J. (۲۰۱۵). Globalization Processes ...
 • Yari hesar, A., heidari, V., & Narini, R. (۲۰۱۷). A ...
 • Zarei, B., Moghaddam, F., & Shahabeddin, Sh. (۲۰۱۶). The Impact ...
 • Zakaei, M. S. (۲۰۱۳). Consumption and lifestyle, approaches, issues and ...
 • نمایش کامل مراجع