شناسایی و اولویت بندی ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEAD-38-1_003

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

Abstract:

امروزه کسب­ و­کارهای صنعت طیور با چالش های متعددی رو به رو می باشند؛ زیرا کسب­ و­کارهای این صنعت، تعدادی از فرآیندها، شیوه ها و ریسک های منحصر به فرد را باید همزمان مدیریت نمایند. بنابراین، شناسایی ریسکهای کسب و کار واحدهای تولیدی طیور، میتواند نﻘش اثرگذاری در کاهش میزان آسیبپذیری این کسب و کارها ایفاء نماید. با توجه به لزوم افزایش بهره وری صنعت طیور، یکی از راهکارهای اساسی، شناسایی ریسک و اندازه گیری ریسک های موجود این صنعت می باشد. شناسایی و کمی سازی ریسک می تواند هزینه ها را برای ذینفعان این صنعت کاهش دهد و کاهش ریسک منجر به برنامه ریزی بهتر برای تولید می شود. در این راستا، این مطالعه به شناسایی ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور استان خراسان رضوی پرداخته شده است و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و بر پایه پژوهش های آمیخته، به صورت کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه، خبرگان صنعت طیور می باشند که ۱۸ نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج روش دلفی فازی پنج ضلعی نشان داد که پنج ریسک اصلی و ۳۶ ریسک فرعی از ۵۸ ریسک شناسایی شده جزء ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور می باشند. همچنین نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نهاده های دامی، قیمت گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها، نوسانات قیمت مرغ و تاخیر در دسترسی به نهاده ها جزء مهم ترین ریسک های شناسایی شده می باشند. با توجه به نوسانات قیمت نهاده های دامی و نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود به تخصیص ارز و کنترل آن توسط سیاست های دولت در جهت کاهش نوسانات مذکور اقدام شود و یا به سمت متنوع نمودن مواد خوراکی طیور و فرمول بندی جیره جدید خوراک طیور پیش رفت. همچنین برای جلوگیری از نوسانات قیمت مرغ و یا تخم مرغ، پیشنهاد می شود که خرید قراردادی این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب انجام گیرد و یا هوشمندسازی شبکه توزیع برای جلوگیری از این نوسانات انجام شود. در بازار طیور بهتر است برای هر کیلوگرم مرغ تنها یک قیمت عادلانه با توجه به هزینه های تولید مرغداران تعیین شود و یا دخالت دولت در بازار نباشد و دولت اجازه دهد قیمت براساس مکانیزم تقاضا و عرضه صورت گیرد.

Keywords:

دلفی فازی پنج ضلعی , شناسایی , صنعت طیور , مدیریت ریسک

Authors

ملیحه شیبانی نوقابی

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

علیرضا کرباسی

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

حسین محمدی

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abimbola, O.A., Omowunmi, A.T., & Abayomi, S.O. (۲۰۱۳). Risk coping ...
 • Adelaja, A., & George, J. (۲۰۱۹). Effects of conflict on ...
 • Adeyonu, A.G., Otunaiya, A.O., Oyawoye, E.O., & Okeniyi, F.A. (۲۰۲۱). ...
 • Agricultural statistics. (۲۰۲۲). The second volume. Ministry of agricultural, planning ...
 • Aimin, H. (۲۰۱۰). Uncertainty, risk aversion and risk management in ...
 • Ansari zadeh, A., Baversad, B., & Ahangari, A. (۲۰۰۹). Cooperative ...
 • Arabsalehi, M., Moayedfar, R., & Safari Bideskan, S. (۲۰۱۲). The ...
 • Badraoui, I., Van der Vorst, J.G., & Boulaksil, Y. (۲۰۲۰). ...
 • Banjoko, I.K., Falola, A., Babatunde, F.B., & Atolagbe, R. (۲۰۱۴). ...
 • Belhadi, A., Kamble, S.S., Mani, V., Benkhati, I., & Touriki, ...
 • Beykzadeh, S., Ghahremanzadeh, M., & Mahmoodi, A. (۲۰۲۰). The evaluation ...
 • Blackhurst, J., Scheibe, K., & Johnson, D. (۲۰۰۸). Supplier risk ...
 • Blos, M.F., Hoeflich, S.L., Dias, E.M., & Wee, H.-M. (۲۰۱۵). ...
 • Cavinato, J.L. (۲۰۰۴). Supply chain logistics risks: From the back ...
 • Chakraborty, A., Mondal, S.P., Alam, S., Ahmadian, A., Senu, N., ...
 • Chandrasekaran, N., & Raghuram, G. (۲۰۱۴). Agribusiness supply chain management. ...
 • Chen, C.-W., Wang, J.-H., Wang, J.C., & Shen, Z.-H. (۲۰۱۸). ...
 • Dias, G.C., Hernandez, C.T., & Oliveira, U.R. (۲۰۲۰). Supply chain ...
 • Ebong, V.O., & Awatt, N.K. (۲۰۲۳). Analysis of risk management ...
 • )۲۰۲۲(. Production quantities of Meat, chicken by country ۲۰۲۲. Accessed ...
 • (۲۰۲۲). Available at: https://www.fao.org/faostat/en/compar ...
 • Fathi, F., & Ghorbanian, E. (۲۰۲۱). Risk management of Iran’s ...
 • Food & Agriculture Organization. (۲۰۱۹). Meat market Review. Overview of ...
 • Gava, O., Bartolini, F., Brunori, G., & Galli, F. (۲۰۱۴). ...
 • Ghahremanzadeh, M., Faraji, S., & Pishbahar, E. (۲۰۲۰). The transmission ...
 • Gray, R.S. (۲۰۲۰). Agriculture, transportation, and the COVID-۱۹ Crisis. Canadian ...
 • Greening, S.S., Mulqueen, K., Rawdon, T.G., French, N.P., & Gates, ...
 • Gunduz, M., & Elsherbeny, H.A. (۲۰۲۰). Operational framework for managing ...
 • Guo, Y. (۲۰۱۱). Research on knowledge-oriented supply chain risk management ...
 • Hashemi Nejad, A., Abdeshahi, A., Ghanian, M., & Khosravipour, B. ...
 • Hasheminezhad, A., Ghanian, M., Abdeshahi, A., & Khosravipour, B. (۲۰۱۸). ...
 • Hasheminezhad, A., Ghanian, M., Abdeshahi, A., & Khosravipour, B. (۲۰۲۱). ...
 • Hossein Zad, J., & Hasanzadeh Honarvar, F. (۲۰۱۶). Impact of ...
 • Hossein Zad, J., & Rashid Ghalam, M. (۲۰۱۷). Exchange rates ...
 • Hsu, Y.-L., Lee, C.-H., & Kreng, V.B. (۲۰۱۰). The application ...
 • Hudnurkar, M., Deshpande, S., & Rathod, U., & Jakhar, S. ...
 • Iheke, O.R., & Igbelina, C.A. (۲۰۱۶). Risks management in poultry ...
 • Jalali, M. (۲۰۲۰). Estimation of import demand function of main ...
 • Javdan, E., Rajabi, E., & Baghestany, A.A. (۲۰۲۳). Exchange rate ...
 • Kaminskyi, A., & Nehrey, M. (۲۰۱۹). Investment risk measurement for ...
 • Karami, A.A., & Mohammadi Tamari, Z. (۲۰۱۷). Identifying and prioritizing ...
 • Kern, D., Moser, R., Hartmann, E., & Moder, M. (۲۰۱۲). ...
 • Krishnan, R., Agarwal, R., Bajada, C., & Arshinder, K. (۲۰۲۰). ...
 • Li, T. (۲۰۱۲). Risk assessment in the supply chain management ...
 • Mahdiyar, A., Mohandes, S.R., Durdyev, S., Tabatabaee, S., & Ismail, ...
 • Mahdiyar, A., Tabatabaee, S., Abdullah, A., & Marto, A. (۲۰۱۸). ...
 • Manuj, I., & Mentzer, J.T. (۲۰۰۸). Global supply chain risk ...
 • Mary, A.A., & Sangeetha, S. (۲۰۱۶). Application of Fuzzy Linguistic ...
 • Miri, M., Sharifzadeh, M., Abdullahzadeh, G., & Abedi Sarostani, A. ...
 • Mohandes, S.R., & Zhang, X. (۲۰۱۹). Towards the development of ...
 • Mohandes, S.R., Sadeghi, H., Fazeli, A., Mahdiyar, A., Hosseini, M. ...
 • Mortezaei, A. (۲۰۱۶). Identifying and categorizing the obstacles and challenges ...
 • Moslehi, H.R. (۲۰۲۰). A collection of world experience publications in ...
 • Murrja, A., Ndreca, P., Maloku, S., & Meço, M. (۲۰۲۳). Analysis ...
 • Murrja, A., Ndregjoni, A., Kapaj, I., Maloku, S., & Kapaj, ...
 • Mustafavi, S.M. (۲۰۱۲). Challenges of Iran's poultry industry and solutions ...
 • Norrman, A., & Jansson, U. (۲۰۰۴). Ericsson’s proactive supply chain ...
 • Obike, K.C., Amusa, T.A., & Olowolafe, H.B. (۲۰۱۷). Risk management ...
 • Panda, A., & Pal, M. (۲۰۱۵). A study on pentagonal ...
 • Pathinathan, T., & Mike Dison, E. (۲۰۱۸). Defuzzification for Pentagonal ...
 • Pfohl, H.C., Köhler, H., & Thomas, D. (۲۰۱۰). State of ...
 • Pishbahar, E., Abdolkarimsaleh, K., & Dashti, G. (۲۰۱۶). Calculate the ...
 • Pourmokhtar, E., Moghaddasi, R., Mohammadi Nejad, A., & Hosseini, S.S. ...
 • Purwaningsih, R., Arief, A., Handayani, N.U., Rahmawati, D., & Mustikasari, ...
 • Rahmani, R., & Torkamani, J. (۲۰۱۰). The impacts of price ...
 • Rangel, D.A., De Oliveira, T.K., & Leite, M.S.A. (۲۰۱۴). Supply ...
 • Salami, H., Ghahremanzadeh, M., Hosseini, S.S., & Yazdani, S. (۲۰۱۰). ...
 • Sepahpanah, M., Yaghoubifarani, A., & Mohammadi, Y. (۲۰۲۰). A study ...
 • Shah, S.A.A., Solangi, Y.A., & Ikram, M. (۲۰۱۹). Analysis of ...
 • Shahraki, A., Ghorbani, M., & Asgharpour Masouleh, A. (۲۰۲۱). Integrating ...
 • Taheri Reykandeh, E., & Rafiee, H. (۲۰۲۴). Modeling return and ...
 • Tummala, R., & Schoenherr, T. (۲۰۱۱). Assessing and managing risks ...
 • Vajdi, F., Ghahremanzadeh, M., & Hosseinzad, J. (۲۰۱۸). Risk spillover ...
 • Yan, X., Hui, S., & Wangmei, Y. )۲۰۰۹(. Research on ...
 • Zaghari, M., Honarbakhsh, S., Charkhkar, S., & Safari-asl, R. (۲۰۱۶). ...
 • Zaporozhtseva, L.A., Sabetova, T.V., & Tkacheva, J.V. (۲۰۱۸). Developing and ...
 • نمایش کامل مراجع