منظور از قوانین اجتماعی چیست و سبک زندگی در علوم اجتماعی چگونه توصیف می گردد؟

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEMET01_0239

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1403

Abstract:

سبک زندگی آن چیزی است که انسان برای خود تعیین می کند تا زندگی خود را بر اساس آن روبه جلو سوق دهد. برخی از افراد در سبک زندگی خود، شغل و کار را اولویت قرار می دهند و برخی دیگر زندگی خود را بر پایه ورزش و این چنین فعالیت هایی بنا می کنند. به طور کلی سبک زندگی را می توان یک انتخاب مهم در زندگی برای هر فرد دانست . بشر در سطحی که زندگی می کند زندگی او زندگی یک موجود مختار است یعنی یک موجودی که با اراده خودش و با انتخاب و تصمیم خودش باید کار کند، یعنی به این مرحله از کمال وجودی رسیده است که با جمادات فرق می کند، با نباتات فرق می کند، با حیوانات هم فرق می کند که حیات او یک حیاتی است که با انتخاب و تصمیم و اراده خودش باید کارها را انجام بدهد، یک موجود آزاد مختار. این موجود آزاد مختار زندگی اش هم یک زندگی اجتماعی است ، همین که گفته اند مدنی بالطبع است ، یعنی اگر بخواهد انفرادی زندگی کند نمی تواند باقی بماند، بقای او به همین است که اجتماعی زندگی کند. با توجه به اهمیت مباحثی که مطرح شد، مطالعه حاضر به بررسی چیسیتی و چرایی قوانین اجتماعی و تعریف علوم اجتماعی از سبک زندگی می پردازد.

Keywords:

Authors

فریده منصورچریک آباد

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور اشنویه

روناک مشهوری فر

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته تاریخ، دانشگاه پیام نور ارومیه

حسن مرادخانی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته جغرافیا، دانشگاه پیام نور ارومیه

کافیه حاجی پور

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور اشنویه