بررسی جو مدرسه و تاثیرات آن بر عملکرد و استرس شغلی معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEMET01_0407

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف اشنایی با تاثیرات جو و فضای مدرسه بر عملکرد معلمین و در نتیجه آن روند تحصیلی دانش آموزان شکل گرفته است روش پژوهش مروری بوده و سعی شده است که از منابع معتبر و به روز استفاده شود. طی این پژوهش ابتدا به تعاریفی از جو و فضای مدرسه و عوامل موثر بر فضای مدرسه پرداخته و سپس تاثیرات مثبت و منفی این جو بر معلمین و عملکرد آن هابه صورت مجزا و دقیق مورد بررسی قرار داده ایم . یافته های پژوهش نشان می دهد که جو و فضای مدرسه تاثیرات فراوان ومهمی را بر روی معلمین می گذارد که این تاثیر ها در چند حیطه کلی نظیر افزایش انگیزه و انگیزه، افزایش رضایت شغلی ،افزایش عملکرد و کارایی و در تاثیرات منفی اش در چند حیطه کلی مخالف موارد ذکر شده قرار دارد.

Authors

مرتضی کیخا

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی گنبد کاووس

مهرشاد صادقی راد

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی گنبد کاووس

مجتبی شیخ

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی گنبد کاووس

فرهاد محمدی

کارشناسی علوم تربیتی، پردیس آیت الله خامنه ای