تحلیل رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEMET01_0544

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1403

Abstract:

بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درونگرا و برونگرا یکی از حوزههای مهم مطالعه در روانشناسی است . درکچگونگی تعامل این ویژگی های شخصیتی مختلف با اضطراب می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد مکانیسم های روانشناختی زمینه ساز اختلالات اضطرابی ارائه دهد. با بررسی تاثیر درونگرایی و برونگرایی بر سطوح اضطراب، محققان می توانند مداخلات ودرمانهای هدفمندتری را برای افراد با پروفایل های شخصیتی متفاوت توسعه دهند. این تحقیق این پتانسیل را دارد که درک ما ازتعامل پیچیده بین شخصیت و سلامت روان را افزایش دهد و در نهایت منجر به راهبردهای موثرتری برای مدیریت اضطراب شود.معلم می تواند با تعیین اهداف صریح اجرایی و اتخاذ الگوهای مناسب تدریس و تهیه و به کارگیری تجهیزات لازم، همچنین ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش ، کیفیت آموزش خود را دستخوش تحول نماید . یکی از این روش های تدریس الگوی آموزش اکتشافی است که در آن، معلم شرایط شناخت نیازها و انتخاب آنها را برای دانش آموزان فراهم می کند تا با جستجو و پیگیری شخصی به صورت خلاقانه دست به حل مسئله بزنند. همچنین الگوی تدریس کاوشگری نیز، برای کمک به دانش آموزان در فکر کردن به صورتی خلاقانه به کار می رود به این صورت که معلم مسئله ای طرح کرده و امکان گفتگو و تعامل را در کلاس و بین دانش آموزانفراهم می کند. با توجه به آنچه که از نظر گذشت و اهمیت مهارت های خلاقانه حل مساله در یادگیری ، همچنین نقش غیر قابل انکار روش ها و الگوهایی تدریس در ایجاد و تثبیت مهارت های اساسی و خلاقانه در دانش آموزان است .

Authors

علی صدقی

کارشناسی پیوسته، راهنمایی و مشاوره ، دانشگاه فرهنگیان دکتر شریعتی ساری ، ایران.

محمدمهدی محمدپور

کارشناسی پیوسته، راهنمایی و مشاوره ، دانشگاه فرهنگیان دکتر شریعتی ساری ، ایران.