اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای انتقادی در رشد روانی و اجتماعی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEMET01_0657

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1403

Abstract:

آموزش مهارتهای انتقادی از جمله مهارتهای بسیار حیاتی و ضروری است که هر دانش آموز در دوران تحصیلی خود باید آنرا یاد بگیرد. این مهارتها عبارتند از تفکر انتقادی ، تحلیل و بررسی دقیق ، برخورد با اطلاعات مختلف ، ارزیابی منطقی دیدگاههاو دیدگاههای مختلف و همچنین توانایی ارائه دلایل و استدلال منطقی . آموزش این مهارتها به دانش آموزان کمک می کنددرک و فهم بهتری نسبت به موضوعات و مسائل مختلف داشته باشند و بتوانند به صورت منطقی و استدلالی نظرات خود را ارائه کنند. این مهارتها همچنین به آنها کمک می کند تا بهتر بتوانند تصمیمات خود را انجام دهند و از طریق تفکر منطقی وانتقادی به تجربیاتشان نگاه کنند. علاوه بر این ، آموزش مهارتهای انتقادی در رشد روانی و اجتماعی دانش آموزان نقش بسیارمهمی دارد. این مهارتها به آنها کمک می کند تا خودباوری و اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند، با موقعیت های مختلف برخورد کنند و بهترین تصمیم ها را بگیرند. همچنین ، آموزش این مهارتها می تواند به افزایش همبستگی و همکاری دانش آموزاندر محیط های گروهی کمک کند و قدرت تفکر و استدلال منطقی آنها را بهبود بخشد. به طور کلی ، آموزش مهارتهای انتقادی در زندگی روزمره و تحصیلی دانش آموزان بسیار اهمیت دارد و باید به عنوان یکی از اولویت های آموزشی در مدارس و محیط های آموزشی توجه کافی شود.

Authors

نازنین محمدی سیجاوندی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات. قائنات. ایران.

آرزو مطبوع

فارغ التحصیل کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار. سبزوار. ایران.

زهرا دلشادخرگردی

فارغ التحصیل کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد. مشهد. ایران.

محیا گره گشا

فارغ التحصیل کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد. مشهد. ایران.