ارتباط بین روانشناسی تربیتی و روانشناسی تحولی در آموزش ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEMET01_0658

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1403

Abstract:

آموزش و پرورش به عنوان یکی از پایه های اساسی توسعه هر جامعه ، همواره مورد توجه و تحقیقات زیادی از سوی دانشمندانو پژوهشگران قرار گرفته است . از جمله حوزههای مهم در علوم تربیتی که به بهبود فرایندهای آموزشی و پرورشی پرداخته ونقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دارد، می توان به روانشناسی تربیتی و روانشناسی تحولی اشاره کرد. در حوزهروانشناسی تربیتی ، بررسی مفاهیم و اصول روانی که بر تحول و رفتار دانش آموزان در سنین ابتدایی تاثیرگذار است ، از اهمیت بالایی برخوردار است . این حوزه به کمک معلمان و والدین در درک بهتر روانشناختی دانش آموزان و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود فرایندهای آموزشی می آید. از سوی دیگر، روانشناسی تحولی به دنبال کشف و توسعه قدرتها و توانایی های فردی است و با ارائه راهکارهایی برای تحول و رشد دانش آموزان در طول دوره تحصیلی مواجه می شود. این مقاله به معرفی و تبیین مفاهیم اساسی روانشناسی تربیتی و تحولی ، ارائه روشهای کاربردی برای بهبود فرایندهای آموزشی و پیشنهاد استراتژی های مناسب برای توسعه و بهبود هویت و توانایی های دانش آموزان در دوره ابتدایی می پردازد. این مقاله در نهایت به ارائه گامهای عملی برای اندازه گیری و ارزیابی تحولات روانی و تربیتی دانش آموزان به عنوان مهمترین عناصر هدفمند سیاست گذاری های آموزشی و پرورشی پرداخته و مسیری برای بهینه سازی فرایندهای آموزشی و پرورشی ارائه می کند.

Authors

محیا گره گشا

فارغ التحصیل کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد. مشهد. ایران.

زهرا دلشادخرگردی

فارغ التحصیل کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد. مشهد. ایران.

آرزو مطبوع

فارغ التحصیل کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار، سبزوار. ایران.

نازنین محمدی سیجاوندی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات. قائنات. ایران.