چگونگی حل و فصل آسیب های اخلاقی دانش آموزان در محیط آموزشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEMET01_0686

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1403

Abstract:

محیط آموزشی به عنوان یکی از موثرترین محیط های شکل دهی به شخصیت و رفتار دانش آموزان، باید به طور کامل و کارآمد از آسیب های اخلاقی محافظت کند و به نحوی مطلوب و موثر با آنها برخورد کند. آسیب های اخلاقی در محیط آموزشی می توانند از افتراق در رفتارها، تبعیض و تحریک ، تجاوز و تنفر تا سرقت و سوء استفاده اخلاقی از منابع و غیره، متنوع و گسترده باشند که می توانند نقش مهمی در افزایش استرس، کاهش عملکرد تحصیلی و پراکندگی ناامیدی در میان دانش آموزان داشته باشند. این آسیب ها، نه تنها بر روی توانایی های تحصیلی دانش آموزان تاثیر می گذارند، بلکه می توانند به زندگی اجتماعی و روانی آنان نیز آسیب وارد کنند. بنابراین ، حل و فصل آسیب های اخلاقی در محیط آموزشی موردی جدی و حیاتی است که نیازمند راهکارهای موثر و جامع برای پیشگیری و رفع آنها است . در این مقاله ، به بررسی چالش ها و راهکارهای احتمالی برای حل و فصل آسیب های اخلاقی در محیط آموزشی خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد راههایی منطقی و عملی برای پیشگیری از این آسیب ها و ارتقای فرهنگ اخلاقی در محیط آموزشی ارائه کنیم .

Authors

دانیال انگیزه

دانشجوی کارشناسی آموزش امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی فردیس. فردیس. ایران.

امیرحسین هاشمی

دانشجوی کارشناسی آموزش امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی فردیس. فردیس. ایران.

رضا حمدالهی

دانشجوی کارشناسی آموزش امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی فردیس. فردیس. ایران.