بررسی تاثیر ابزارهای دیجیتال بر تعاملات کلاسی و نقش انگیزه بر یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEMET01_1014

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1403

Abstract:

انگیزه برای یادگیری دانش آموزان به عنوان یک عامل بسیار مهم ، باید بیش از هر مطلب دیگری مورد توجه قرار گیرد. انگیزه قبل از شروع تدریس باید در دانش آموزان ایجاد شود تا آنها اشتیاقی برای یادگیری مطالب آموزشی داشته باشند. عوامل متعددی می تواند باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان شوند که در این مقاله به برخی از آنها اشاره خواهیم داشت . ابزارهای دیجیتالی می توانندتاثیر قابل توجهی بر تعاملات کلاسی داشته باشند. استفاده از فناوری های نوین و ابزارهای آموزشی ، امکان برقراری ارتباط موثرتربین دانش آموزان و معلمان را فراهم می کند. این ابزارها به دانش آموزان اجازه می دهند تا به طور مستقل و همکاری جویانه کار کنند، ۱مهارتهای تحلیلی و ارتباطی خود را تقویت کنند و در نهایت عملکرد تحصیلی خود را بهبود ببخشند. همچنین ، این ابزارها می توانندبه دانش آموزان کمک کنند تا دیدگاههای گستردهتری نسبت به محیط اطراف و فرهنگ های مختلف پیدا کنند. در کل ، ابزارهای دیجیتالی می توانند تجربه یادگیری را غنی تر و تعاملی تر کنند و به دانش آموزان در آمادهسازی برای آیندهای که در آن فناوری نقش مهمی دارد، کمک کنند. این مطالعه با روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها، قصد دارد تاثیر ابزارهای دیجیتال بر تعاملات کلاسی و نقش انگیزه بر یادگیری دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.

Authors

شهناز ارزانی

دانشجوی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبدانان