بررسی اثربخشی و امکانات بازی های رایانه ای در فرآیند یادگیری ریاضیات در دبستان.

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEMET01_1071

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1403

Abstract:

این مطالعه به بررسی اثربخشی و پتانسیل ادغام بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات دوره ابتدایی می پردازد. با تاکیدروزافزون بر روشهای آموزشی نوآورانه ، استفاده از فناوری هایی مانند بازی های رایانه ای ، راه امیدوارکنندهای برای مشارکت دادندانش آموزان و افزایش تجارب یادگیری ریاضی آنها ارائه می کند. این تحقیق از طریق مروری جامع بر ادبیات موجود، تاثیربازی های رایانه ای را بر رشد مهارتهای ریاضی دانش آموزان دبستانی و نگرش آنها نسبت به یادگیری ریاضیات بررسی می کند.این روش شامل یک رویکرد ترکیبی است که تجزیه و تحلیل کمی از داده های عملکرد دانش آموزان را با بینش های کیفی جمع آوری شده از طریق نظرسنجی و مصاحبه ترکیب می کند. نتایج نشان می دهد که بازی های رایانه ای با طراحی خوبمی توانند به طور قابل توجهی مهارت ریاضی دانش آموزان را بهبود بخشند و در عین حال نگرش مثبت نسبت به موضوع را پرورشدهند. علاوه بر این ، این مطالعه عوامل مختلفی را که بر اثربخشی بازی های رایانه ای در آموزش ریاضی تاثیر می گذارند، از جمله ویژگی های طراحی بازی ، استراتژی های آموزشی و تفاوتهای فردی در بین دانش آموزان را بررسی می کند.این تحقیق علاوه بر ارزیابی پیامدهای یادگیری فوری ، اثرات بلندمدت گنجاندن بازی های رایانه ای در برنامه درسی ریاضیاترا بررسی می کند. پایداری دستاوردهای یادگیری و قابلیت انتقال مهارت های به دست آمده از طریق گیم پلی به زمینه های حل مسئله ریاضی در دنیای واقعی را بررسی می کند. علاوه بر این ، این مطالعه نقش معلمان را در تسهیل ادغام موثر بازی های رایانه ای در آموزش کلاس، پرداختن به چالش ها و بهترین شیوهها برای اجرا بررسی می کند.

Authors

فاطمه بهرامی

فارغ التحصیل کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید مطهری خوی.

محمد تقوی

فارغ التحصیل کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان واحد امام خمینی سلماس.

علیرضا رضائی

فارغ التحصیل کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان واحد امام خمینی سلماس.