خصوصیات خلقی و رفتاری معلمان در برقراری ارتباط موثر علمی با دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 23 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEDCONF01_2149

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1403

Abstract:

هدف اصلی در واقع آن است که معلم باید به عنوان فردی بالغ و قابل اعتماد برای دانش آموزان مطرح گردد . خوشبختانه راه های بسیاری برای این منظور وجود دارد. هر گونه برخورد با دانش آموزان در تقویت یا تضعیف تصور آن ها نسبت به معلم موثر است . بنابرین معلم نمی تواند فقط زمان معینی از روز را به برقراری ارتباط با شاگردانش اختصاص دهد ، بلکه تلاش برای رابطه ی مثبت باید همه اوقات معلم و دانش آموزان را در بر گیرد . آموزش ، بدون ایجاد رابطه ی معنایی نخواهد داشت معلمان در همان آغاز کار خود پی می برند که نحوه ی برقراری ارتباط با دانش آموزان بسیار اهمیت دارد.

Authors

سمانه نوری

کارشناسی روانشناسی عمومی(چندبخشی)، پیام نور زابل

بیتا بی پایان

مقطع تحصیلی: آموزش ابتدایی کارشناسی پیوسته، دانشگاه: عترت واوان

فاطمه امانی کوچکی

کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز بناب

سمیه امانی کوچکی

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان( پردیس فاطمه الزهرا تبریز)