کاهش تمایل به ترک شغل در معلمان با افزایش جو اخلاقی در مدارس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_1224

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1403

Abstract:

آموزش و پرورش سازمان مهمی است که اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست. همان چیزی که بشر را از عصر تاریکی و جهل به نور و روشنایی سوق بخشیده است. تعلیم و تربیت امری دشوار و درعین حال مفید و پر ثمر است که در آن معلمان به عنوان نقطه ی آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی بیشترین و برترین نقش را عهده دار هستند. لذا توجه به اهمیت جو اخلاقی برای جلوگیری از ترک خدمت شان و محیط کارشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع مسلط بودن جو اخلاقی در حوزه های مراقبت، قانون، قواعد و خدمت از طریق زمنیه سازی ترویج رفتارهای نوع دوستانه، بستر را برای افزایش ماندگاری فراهم می سازد، همچنین به علت اینکه در جواخلاقی مناسب اعضای سازمان مراقب و متوجه یکدیگر هستند و ویژگی های فرایند گروهی مانند همکاری و جاذبه بین فردی در آن رواج دارد، حالت عاطفی مثبتی در بین اعضای سازمان ایجاد میکند، در نتیجه این حالت عاطفی مثبت میتوان شاهد کاهش ترک خدمت کارکنان بود. در این راستا می توان شاهد بود که کارکنان میزان پرداخت سازمان را بهتر از دیگر سازمان ها تشخیص دهند و با توجه به مسئولیتی که در سازمان بر عهده دارند، از پرداخت آن راضی بوده و از میزان مسئولیتی که به آنها داده شده رضایت داشته و از انجام این مسئولیت برای سازمان خشنود باشند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که غنی شدن جو اخلاقی مثبت در سازمان ها و به عبارتی تقویت اخلاقیات در سازمان باعث افزایش ماندگاری در سازمان می شود

Authors

غلامرضا اسدی

دانش آموخته ی کارشناسی آموزش ابتدایی

طاهره محجوب

دانش آموخته ی کارشناسی مدیریت خدمات اجتماعی

سکینه محسنی زاده

دانش آموخته ی کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

سمانه محجوب فر

دانش آموخته ی کارشناسی حقوق ثبتی