بررسی مدیریت شهری ساختمان به روش معماری پایدار

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-6-62_009

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1403

Abstract:

شهرها مرکز جمعی زندگی انسانها هستند. درعصر اطلاعات با توسعه دادن شهرهای موجود بارویکرد تکنولوژی، نیاز ها وامنیت خاطر بشریت تامین نمی شود. به خصوص از اواخر قرن نوزدهم شهرها تحت تاثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قرارگرفته و زندگی مردم روز به روز در معرض آشفتگی فرورفته است. به همین دلیل در ایران اکثر شهرهای بزرگ دارای شخصیت روستایی هستند و پرواضح است که این شهرها خود به خود قادر به خلاص شدن ازویژگی های روستایی نیستند. دردنیای امروزی که همه چیز براساس زندگی با کیفیت برنامه ریزی می شود، بر آن مبنا مدل های شهری بایستی شکل بگیرد. سوال این است با چه متدولوژی می توان شهرها را به مکان های قابل سکونت پاسخگو (تحول شهری) تبدیل کرد یعنی فرصت زندگی با کیفیت شهری رابرای انسانها به ارمغان آورد. در این مطالعه مدل های شهری توسعه یافته و پایدار در قالب شهر به عنوان یک ارگانیسم زنده پرداخته شده است.

Authors

رضوان مرادی مطلق

کارشناسی ارشد مهندسی معماری