ضرورت و اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیروی انسانی بر کارآیی سازمان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SME-10-1_005

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1403

Abstract:

واحد منابع انسانی در هر مجموعه به منزله خط مقدم افزایش بهره وری سازمانی است. مدیران باتجربه این نکته را می دانند که در زمان برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، کارمندان نیز باید در تصمیم گیری های سازمانی مشارکت لازم را داشته باشند. این مشارکت ها مبتنی بر ارزیابی کارکنان فعلی و پیش بینی های لازم برای استخدام نیروی کار آینده، مطابق تقاضای کسب و کار، خواهد بود. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوه های مدیریت و رهبری منابع انسانی بر میزان اثربخشی وکارآیی سازمان و منابع انسانی می باشد. رهبری را توانایی نفوذ بر دیگران تعریف کرده اندودر حوزه رفتار سازمانی آنرا عامل مهمی در افزایش عملکرد و تولید یک سازمان میدانند. کیفیت مدیریت، بیش از هر عامل دیگری در شکست یا موفقیت یک سازمان عاملی تعیین کننده است. عاملی که در تمامی سازمانهااعم ازکوچک وبزرگ و متوسط وحتی یک کشور مصداقی بین دارد. فی المثل بدون رهبری قاطع «جرج واشنگتن» ممکن نبود آن مبرازه آزادیبخش به پیروزی برسد و بالاخره، اگر مدیریت صحیح «آبراهام لینکن» نبود، به احتمال قوی ایالات متحده کنونی نیز، وجودخارجی نمی داشت. مدیریت در موسسات بازرگانی و نیز در صنعت از اهمیتی مشابه برخوردار است و مردان قدرتمندی همچون «هنری فورد» «اندروکارنگی» بودند که سرنوشت شرکتهای عظیم خود را مستقیما رقم زدند. چنانچه تقریبا هر روز شاهدیم، روزنامه ها منعکس کننده دعاوی ومسائل حاد مالی شرکتهایی هستند که در هر یک از آنها تصمیمات تنها یک فرد م یتواند وضعیت هزاران کارمند وکارگر و تعداد بسیاری از صاحبان سهام را تحت تاثیرمستقیم قرار دهد. بدیهی است که مدیریت موثر در نهادها و سازمانهای کوچک به همان اندازه نهادها و سازمانهای بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار است حتی برای خانواده ای که تمام هستی اعضا خود را در راه اندازی یک رستوران، یک مغازه، یک کارگاه کوچک بکار گرفته است، کارآیی مدیرآن نهاد، غالبا درموفقیتیا شکست آنحائز اهمیت در درجه اولی است.

Keywords:

مدیریت , رهبری منابع انسانی , اثربخشی و کارآیی سازمان

Authors

غلامرضا خسروی

کارشناسی ارشد؛ مدیریت بازرگانی؛ گرایش بازریابی؛ دانشگاه آزاد تهران شمال